ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

DSD II B2/C1

Новите материали за подготовка за изпита DSD II B2/C1 включват тетрадка с упражнения и тетрадка с

Помагалото подготвя целенасочено за сертификатния изпит DSD II като развива и четирите умения,