ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

TestDaF

Изпитът на ниво В2-С1 дава право на учащите да кандидатстват в немски вузове. Книгата

Помагалото подготвя за сертификатния изпит TestDaF и може да се използва самостоятелно или към