ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

DSH

За учащи, които се подготвят за изпита Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang на ниво В2–С2.

За учащи, които се подготвят за изпита Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang.
Сборникът с