ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Teaching Knowledge Test (TKT)

Обновеното второ издание на тренировъчния курс за учители и тийчър трейнъри подготвя за

Подробният курс за самоподготовка подготвя учителите и тийчър трейнърите за модула Knowledge About

Курсът за самоподготовка за модула Content and Language Integrated Learning на сертификатния изпит Teaching Knowledge

CD-ROMът включва 30 задачи, разработени специално за учителите, които се подготвят за изпита TKT