ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Търсената от вас дума е: cambridge

Създадени на базата на хиляди Cambridge ESOL тестове, проведени в Корпуса за обучение на Кеймбридж

Създадени на базата на хиляди Cambridge ESOL тестове, правени в Корпуса за обучение на Кеймбридж

Създадени на базата на хиляди Cambridge ESOL тестове, правени в Корпуса за обучение на Кеймбридж

Създадени на базата на хиляди Cambridge ESOL тестове, правени в Корпуса за обучение на Кеймбридж

Интензивният курс осигурява пълна подготовка за изпита First for Schools в 50–60 учебни часа, като

Бързият учебен курс осигурява в 50–60 учебни часа пълна подготовка за изпита Cambridge English First с

• отлична подготовка за изпита Key for Schools (KET) • 50-60 учебни часа на ниво • за постигане на

• отлична подготовка за изпита Preliminary for Schools • 50-60 учебни часа на ниво • за постигане

Справочникът за всички, които учат или работят в сферата на бизнеса, търговията или

Учебната система подготвя учащите за сертификатния изпит на Кеймбридж Certificate in Advanced