IZZI - следващото поколение образователна среда

Доказан по-успешен подход за предаване на знания и по-лесно и увлекателно усвояване на учебния материал Вход в IZZI

Какво е IZZI?

Модерна интерактивна образователна среда за обучение и самоподготовка.

Какво осигурява IZZI?

Над 50 000 електронни ресурса Над 130 учебника за начален и прогимназиален етап на обучение по всички предмети 3000 + образователни видеа 2000 + аудио материала 100 + VR и 3D панорами 30 000 + интерактивни задачи, игри и симулации

За учители

 • Пригодност: Цифровото съдържание допълва печатните учебници, одобрени от МОН.
 • Удобно за работа: Лесно провеждане на онлайн учебни часове и проследяване на напредъка на учениците.
 • Централизирана облачна банка: Всички необходими учебни материали на едно място.
 • Провокира любопитство: текстове, 3D визуализации, аудио и видео, симулации в помощ на по-ефективен начин на преподаване.
 • Индивидуален подход: Възможност за създаване на класове/ групи, проследяване на резултатите и напредъка на отделни ученици и на класа.
 • Специално внимание към децата с обучителни затруднения.

ЗА УЧЕНИЦИ

 • Интерактивно: Следващо поколение образователна среда.
 • Занимателно: Като на игра.
 • Централизирана облачна банка: Всички необходими учебни материали на едно място.
 • Забавно: Атрактивно и интерактивно учебно съдържание.
 • И още: По-лека раница.

ЗА РОДИТЕЛИ

 • Интересно: Вашето дете ще се учи и напредва по-бързо чрез интерактивни материали и игра.
 • Концентрация: Ученето е истинско удоволствие, вниманието не намалява. Отличен синхрон между визуално съдържание, аудио и видео.
 • Сигурност на личните данни в електронната среда и актуална информация за напредъка на детето по всяко време.
3 издателства на едно място

Основни предимства на IZZI

Какво ще открия в IZZI?

Постоянно обогатяваща се дигитална среда. Интерактивно съдържание на текстове, видеоматериали, вкл. и от световно известни брандове, игри, симулации, 3D визуализации, аудио, интерактивни упражнения и задачи за съответните класове.

Може ли да се проследи напредъкът на учениците?

IZZI дава възможност за мониторинг на напредъка на учениците и класа по всяко време.

Безопасно ли е използването на IZZI в онлайн среда?

IZZI съдържа материали, разработени в съответствие с учебните програми, и отговаря на най-високите стандарти за сигурност на съхранението на лични данни.

Лесно ли е за използване?

IZZI е лесна, интуитивна и достъпна офлайн и онлайн на всички видове устройства. Съдържанието е оптимизирано за максимална ефективност на всички размери на екрани.

Какви функциоaналности предлага IZZI?

IZZI предлага възможност за създаване на клас, група и семейство. Специални инструменти за работа с интерактивна или виртуална дъска. Добавяне на бележки. Моментална обратна връзка при решаване на задачи и проследяване на напредъка.

Съвместима ли е IZZI с различната подготовка на отделните ученици?

IZZI предлага различни нива на трудност на задачите и надграждане на учебното съдържание. Специално внимание към нуждите на деца със специални образователни потребности, както и конвертиране на текст във формат, улесняващ четенето при хора с дислексия.

Kак се възприема от учениците?

Удобна, забавна, разбираема и близка до съвременните деца образователна среда. Участват повече сетива в процеса на обучение.

В IZZI ще намерите уникални видеа