Асоциация на Кеймбридж училищата в България

Асоциацията е създадена през 2005 г. от издателство КЛЕТ България ООД, изключителен представител на Cambridge University Press, като доброволно обединение на училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език.

 

От декември 2007 г. Асоциацията е регистрирана ф. дело 17200 от 2007 г. на Софийски градски съд като сдружение с нестопанска цел.

 

На сайта можете да намерите информация за дейноста на Асоциацията, за нейните членове, условия и ползи от членството, събитията в рамките на Асоциацията и много друга полезна информация.

 

 Днес в Асоциацията членуват 105 училища от цялата страната и интересът към нея непрекъснато нараства.

 

За повече информация посетете сайта на Асоциацията: https://www.cambridgeschools.bg/ 

 

 

 

 

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници