Новина

Всички учебници на издателство КЛЕТ за 11. клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА са ОДОБРЕНИ от МОН

Уважаеми колеги,

 

Днес всички учебници на издателство КЛЕТ България бяха ОДОБРЕНИ на първи етап от процедурата за одобрение на учебници

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОСТЪП

 

 

 Български език - Модул Езикови употреби 11. - 12. клас 

 

 Литература - Модул Критическо четене 11. - 12. клас

 

 Математика - Модул 1 Геометрия 11. клас

 

 История и цивилизации - Модул 2 Култура и духовност 11. клас

 

 История и цивилизации - Модул 3 Човек и общество 11. клас

 

 География и икономика - Модул 1 Природоресурсен потенциал. Устойчиво развитие 11. клас

 

 География и икономика - Модул 3 Съвременно икономическо развитие 11. клас

 

 Биология и здравно образование - Модул 1 Клетка - елементарна биологична система 11. клас

 

 Физика и астрономия - Модул 1 Движение и енергия 11. клас

 

 Химия и опазване на околната среда - Модул 2 Химия на неорганичните вещества 11. клас

 

 Информационни технологии - Модул 2 Мултимедия 11. клас

 

 Философия - Модул 1 История на идеята 11. клас

 

 Философия - Модул 3 Култура на мисленето 11. клас

 

 Философия - Модул 4 Социална психология 11. клас

 

 Философия - Модул 5 Философия и политика 12. клас

 

 Философия - Модул 6 Психология на личността 12. клас

 

 

 

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници