Новина

Известни български лица използват специалната ни библиотека, за да помогнат на децата си

 

 

Деси Банова, Ваня Джаферович и Ивайло Захариев се заеха да “разлистят” над 50 000 учебни материала в помощ на учениците от 1 до 7 клас и да помогнат на децата си в процеса на обучение.

 

Те се присъединиха към останалите над 45 000 родители, които са се възползвали от електронните помагала и учебници, качени в БИБЛИОТЕКАТА. Материалите, достъпни в нея са в PDF формат и дават възможността да бъдат разпечатвани и фотокопирани, а учениците да ги попълват и да се упражняват с тях, без да бъдат постоянно пред компютрите.

 

Възползвайте се и Вие!

 

 

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници