Изпити и сертификати на CAMBRIDGE

ИЗПИТИ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Базов тест Key English Test (KET)

KET съответства на ниво А2 (Waystage) от Общата европейска езикова рамка и е показател за умения за писане и говорене, необходими при ежедневното общуване на начално ниво. KET има три модула: четене и писане, слушане, говорене.

 

Предварителен тест Preliminary English Test (PET)

PET съответства на ниво B1 (Threshold) от Общата европейска езикова рамка и е доказателство за владеене на езика на средно ниво. PET има три модула: четене и писане, слушане, говорене.

 

Първи сертификат First Certificate in English (FCE)

FCE съответства на ниво B2 (Vantage) от Общата европейска езикова рамка и се признава от много университети и бизнес компании като доказателство за ниво на владеене на езика над средното. FCE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене.

 

Сертификат за напреднали Certificate in Advanced English (CAE)

CAE съответства на ниво С1 (Effective Proficiency) от Общата европейска езикова рамка и се признава от университетите във Великобритания и САЩ. Това е изпит на високо ниво, който оценява умения за свободно общуване на английски език. CAE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене.

 

Сертификат за владеене Certificate of Proficiency in English (CPE)

CPE съответства на нивото C2 (Mastery) от Общата европейска езикова рамка и е най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета Кеймбридж. CPE се признава от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. CPE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене.

 

СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ ПО БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ (BEC)

Сертификатните изпити по бизнес английски са предазначени за всички, които изучават бизнес английски, и искат да работят в бизнес сфери като маркетинг, финанси, икономика и др. и свободно да боравят с езика. Изпитът дава оценка за способностите на учащия да използва бизнес термини в ситуации като уговаряне на бизнес срещи, боравене с делова кореспонденция, даване и взимане на информация. BEC се признава и използва от големите бизнес компании, организации на Обединените нации, като надеждно средство за обективна оценка на нивото на владеене на езика. BEC има три нива:

BEC Preliminary е насочен към говорещите английски език на ниско до средно ниво на владеене на езика, както и за учащите се, които се подготвят за кариера в бизнеса. Изпитът съответства на ниво В1 от Общата европейската езикова рамка и на нивото на РЕТ

BEC Vantage е за говорещите английски език на средно ниво. Той съответства на ниво В2 от Общата европейската езикова рамка и на нивото на FCE

BEC Higher е за говорещите английски език на високо ниво, които или вече се занимават с бизнес, или им предстои да започнат бизнес кариера. Той съответства на ниво С1 от Общата европейската езикова рамка и на нивото на САЕ

 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ (ILEC)

Новият Международен сертификат по юридически английски (ILEC) на Университета Кеймбридж е създаден в сътрудничество с TransLegal, водеща европейска фирма на юристи-лингвисти и се признава се от водещи асоциации на прависти, Асоциацията на европейските фирмени юристи, Международната асоциация на младите юристи, Асоциацията на европейски студенти по право и Европейската асоциация на младите прависти.

ILEC е за студенти по право и практикуващи юристи, които възнамеряват да учат право, в страната или чужбина, където курсовете се провеждат на английски език или желаят да работят сферата на международното търговско право. Изпитът е за напреднали (на нива B2 и C1 от Общата европейската езикова рамка).

 

ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

Тестовете по английски език за деца на Кеймбридж е серия от изпити, предназначени за деца, изучаващи английски като чужд език. Изпитите имат за цел да проверят знанията и уменията за използването на езика. Тестовете оценяват нивото на английски на начинаещите на възраст 7-12 години. Изпитните материали са основани на теми и дейности, които са добре познати на децата. Тестовете проверяват четирите основни езикови умения - слушане, говорене, четене и писане, с цел да се получи една обща картина за нивото на владеене на езика.

Тестовете се предлагат в три нива – Starters, Movers, Flyers.

Нивата Starters и Movers съответстват на ниво А1 (Breakthrough) от Общата европейска езикова рамка.

Нивото Flyers е най-високо и съответства на ниво А2 (Waystage) от Общата европейска езикова рамка, като също така е езиков еквивалент на KET (Key English test).

 

 

Всички необходими материали и тестове за подготовката за изпитите на Кембридж ще намерите в Информационния център на издателството.

 

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници