Изпити и сертификати по немски език

Internationale Prüfungen für Deutsch als Fremdsprache

 

НИВО A1

 • Fit in Deutsch 1:

FIT in Deutsch 1 е стандартизиран изпит за изучаващи немски език на възраст между 10 и 15 години. Дипломата доказва успешно завършено обучение на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.
При изпита Fit in Deutsch 1 (A1) настъпиха промени в оформлението на самия, включително при формата А4, който вече е А5. Изпитът ще се провежда изцяло на немски език, без контекста на родния език.

 

 • Start Deutsch 1:

Start Deutsch 1 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре. Изпитът се провежда и оценява според единни стандарти навсякъде по света. Start Deutsch 1 документира първа степен (А1) от шестстепенната скала на езикови компетенции, описани в Общата Европейска езикова рамка. 
При Гьоте Институт изпитът носи името A1-Goethe.


 

НИВО A2

 • Fit in Deutsch 2:

Fit in Deutsch 2 е стандартизиран изпит за изучаващи немски език на възраст между 12 и 15 години. Дипломата доказва успешно завършено обучение на ниво А2 на Общата европейска езикова рамка. 
При изпита Fit in Deutsch 2 (A2) настъпиха промени в оформлението на самия, включително при формата А4, който вече е А5. Изпитът ще се провежда изцяло на немски език, без контекста на родния език.

 • Start Deutsch 2:

Start Deutsch 2 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре. Изпитът се провежда и оценява според единни стандарти навсякъде по света. Start Deutsch 2 документира втора степен (А2) от шестстепенната скала на езикови компетенции, описани в Общата Европейска езикова рамка. 
Сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре. Изпитът се провежда и оценява според единни стандарти навсякъде по света. Start Deutsch 2 документира втора степен (А2) от шестстепенната скала на езикови компетенции, описани в Общата Европейска езикова рамка.НИВО В1

 • Zertifikat Deutsch (ZD):

С издържан изпит за Zertifikat Deutsch (ZD) се доказва владеенето на разговорен немски език със солидни основни познания, което позволява ориентиране във всички важни всекидневни ситуации. 

 

 • Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj):

Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj) е комуникативно ориентиран изпит на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка. Предвиден е за изучаващи немски език на възраст между 12 и 15 години. Успешно издържаният изпит доказва, че юношите могат самостоятелно да общуват на немски език, т.е. че разполагат с достатъчно солидни знания, за да се справят с подходящи езикови средства във всички важни за тяхната възраст ситуации.НИВО В2

 • Zertifikat Deutsch plus (ZD+):

Zertifikat Deutsch Plus е общопризнат изпит за ниво B2 от Европейската езикова рамка. Поставя по-високи изисквания в сравнение със Zertifikat Deutsch.
Свидетелството за успешно положен изпит удостоверява, че издържалите изпита могат да се изразяват ясно и в детайли по широк спектър от теми и могат да водят специализирани дискусии в своята област.

 

 • Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Сертификатът за Zertifikat Deutsch für den Beruf доказва умение да се общува в ситуации от професионалното всекидневие: разбиране на прости икономически текстове, съставяне на рутинни писма и адекватно участие в разговорите в професионална среда.

 

 • Goethe-Zertifikat B2:

Със сертификата за Goethe-Zertifikat B2 се доказва, че успешно положилите изпита притежават добри познания по книжовен немски език, че устно и писмено могат да вземат отношение по множество теми, а също така и че могат да разбират по-трудни текстове.НИВО С1

 • Goethe-Zertifikat C1:

Със сертификата за Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMPсе удостоверява, че положилите успешно изпита могат да разбират широк спектър от сложни текстове и имплицитните им значения, да се изразяват спонтанно и гладко, без да се налага често да търсят думи, да си служат гъвкаво и пълноценно езика в обществения и професионалния живот или в образованието.НИВО С2

 • Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP):

Със сертификата за Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) се удостоверява, че положилите успешно изпита имат много добри познания по книжовен немски език, могат да разбират и най-сложните текстове и да се изказват по подходящ начин както устно, така и писмено. Сертификата за ZOP се цени повсеместно като документ за отлично владеене на немски език и освобождава от езиков изпит в немските университети.

 

 • Kleines deutsches Sprachdiplom (KDS):

С Kleines deutsches Sprachdiplom (KDS) се удостоверява владеенето на надрегионален немски книжовен език. Положилите успешно изпита могат да разбират сложни, автентични – предимно литературни – текстове и да се изразяват диференцирано писмено и устно. Изпитът отговаря по сложност на задачите на ZОP, но допълнително доказва наличието на знания и за немската култура и история.

 

 • Großes deutsches Sprachdiplom (GDS):

С Großes deutsches Sprachdiplom (GDS) се удостоверява ниво на владеене на немския език близко до нивото на носителите на езика.

 

 


Изпити за кандидатстване в университети в Германия:

Test DaF

Изпитът Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) е изпит по немски език за изучаващи езика, които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. Test DaF е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института Test DaF Германия, а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света. Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива.
Възможни са следните Test DaF - нива:

 • Test DaF- ниво 5 (TDN 5)
 • Test DaF- ниво 4 (TDN 4)
 • Test DaF- ниво 3 (TDN 3)

Нива на изпита: B2, C1


DSH

Полагането на Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugangосигурява възможност за кандидатстване в университети в Германия. Полагането на изпита е задължително условие за прием. Нива на изпита: B2, C1, C2.

 

Източници: 
http://www.goethe.de 
http://www.testdaf.de/dokumente/informationen_bul.pdf 

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници