ИТИ – 1. – 4. КЛАС

 

Формиране на дигитални компетентности

Всеки комплект съдържа:

•             Образователен софтуер с лицензен код за достъп за всеки ученик

•             Учебно помагало

Автори: Румяна Папанчева, Красимира Димитрова, Искра Пеева, Яна Маврова

Образователната система
ИТИ в 1. – 4. клас. Формиране на дигитални компетентности цели формиране на дигитални умения у учениците в началното училище. Системата може да се използва в различни аспекти:
• в обучението в извънкласни форми, занимания по интереси, дигитални клубове и др.;
• при разработване на СТЕМ проекти в 1. до 4. клас;
• за интегриране на технологии в учебния процес по различни предмети в началното училище.

 

Поредицата ИТИ в– 1. – 4. клас. Формиране на дигитални компетентности е цялостна система, предназначена за извънкласни форми в училище или за самостоятелна работа у дома за учениците от 1. до 4. клас. Задачите могат да се използват от учителите в редовни часове за интегриране на информационни технологии в учебния процес. Работата по системата дава на учениците съвременен поглед към силата и възможностите на технологиите и възможности за използването им. Целта е формиране на дигитални компетентности в ранна училищна възраст.

 

ИНСТАЛАЦИЯ И АКТИВИРАНЕ НА ИТИ в 1. – 4. клас

  1. Стартирайте инсталационния файл и следвайте стъпките на инсталатора.
  2. Стартирайте програмата ИТИ за съответния клас.
  3. Попълнете полетата в прозореца за активация и щракнете върху бутона „Активирай“.
  4. Въведете кода, който ще намерите на корицата на учебното полагало.
  5. Потвърдете с ОК.

Всеки код е за 1 активация. Кодът важи за 1 учебна година от 01.09. до 30.06.