КЛЕТ състезание по немски език

 

Националното КЛЕТ състезание по немски език  следва модела на сертификатните изпити и ще предизвика учениците Ви да докажат знанията и уменията си в нов формат.

 

Регламент: Националното КЛЕТ състезание по немски език се провежда в два кръга – вътрешноучилищен и национален. 

Състезанието е отворено за всички български ученици, владеещи езика на нива от А1 до С1. Подробности за провеждането и условия за участие ще намерите в регламента.

СВАЛИ РЕГЛАМЕНТА

 

Награди: Победителите в националното КЛЕТ състезание по немски език и подготвилите ги учители се награждават със специални предметни награди.

 

Как да участвате? Заявете желанието си за участие в националното КЛЕТ състезание по немски език заедно с Вашите ученици, като попълните формуляра за участие (Приложение 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Заявление за участие в състезание по немски език

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Протокол резултати от вътрешен кръг

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Заявление за участие в национален кръг

 

Изпитни материали: Проверете нивото на учениците си с примерни тестове от състезанието.

Примерен тест за ниво А1

Примерен тест за ниво А2

Примерен тест за ниво B1

Примерен тест за ниво B2

Примерен тест за ниво C1

 

 

РЕЗУЛТАТИ: 

Честито на победителите! smiley

 

Резултати за ниво А1

Резултати за ниво А2

Резултати за ниво B1

Резултати за ниво B2

Резултати за ниво C1

 

 

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници