КЛЕТ състезание по немски език

 

Националното КЛЕТ състезание по немски език  следва модела на сертификатните изпити и ще предизвика учениците Ви да докажат знанията и уменията си в нов формат.

 

Регламент: Националното КЛЕТ състезание по немски език се провежда в два кръга – вътрешноучилищен и национален. 

Състезанието е отворено за всички български ученици, владеещи езика на нива от А1 до С1. Подробности за провеждането и условия за участие ще намерите в регламента.

СВАЛИ РЕГЛАМЕНТА

 

Награди: Победителите в националното КЛЕТ състезание по немски език и подготвилите ги учители се награждават със специални предметни награди.

 

Как да участвате? Заявете желанието си за участие в националното КЛЕТ състезание по немски език заедно с Вашите ученици, като попълните формуляра за участие (Приложение 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Заявление за участие в състезание по немски език

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Протокол резултати от вътрешен кръг

 

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ 28.11.2019 г.

 

 

Изпитни материали: Проверете нивото на учениците си с примерни тестове от състезанието.

Примерен тест за ниво А1

Примерен тест за ниво А2

Примерен тест за ниво B1

Примерен тест за ниво B2

Примерен тест за ниво C1

 

 

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници