КЛЕТ състезание по немски език

Националното КЛЕТ състезание по немски език следва модела на сертификатните изпити и ще предизвика учениците Ви да докажат знанията и уменията си в нов формат.

 

РЕГЛАМЕНТ: Националното КЛЕТ състезание по немски език се провежда в два кръга – вътрешноучилищен и национален. 

Състезанието е отворено за всички български ученици, владеещи езика на нива от А1 до С1. Подробности за провеждането и условия за участие ще намерите в регламента.

▶ Свали регламента

 

НАГРАДИ: Всеки участник в състезанието получава сертификат за участие, а победителите в националното КЛЕТ състезание по немски език и подготвилите ги учители се награждават със сертификат и специални предметни награди.

 

КАК ДА УЧАСТВАТЕ? Заявете желанието си за участие в националното КЛЕТ състезание по немски език заедно с Вашите ученици, като попълните формуляра за участие (Приложение 1).

▶ Приложение 1 - Заявление за участие в състезание по немски език

▶ Приложение 2 - Протокол вътрешен кръг

▶ Приложение 3 - Заявление за участие в национален кръг

 

 НАЦИОНАЛНИЯТ КРЪГ на състезанието ще се проведе на 20 януари 2024 г. от 11:00 ч. при домакинството на ПЕГ "Екзарх Йосиф I" в гр. Ловеч.

 

=================================================

Примерни изпитни материали: Проверете нивото на учениците си с примерни тестове от състезанието.

Примерен тест за ниво А1

Примерен тест за ниво А2

Примерен тест за ниво B1

Примерен тест за ниво B2

Примерен тест за ниво C1

 

=================================================

 

Победителите от НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ на състезанието по немски език, организирано от издателство "Клет България" на 20.01.2024 г. при домакинството на ПЕГ "Екзарх Йосиф I" в гр. Ловеч, ще намерите тук:

 

▶ РЕЗУЛТАТИ 

 

Награждаването на победителите ще се проведе на 13.04.2024 г. в Sopharma Event Center, Зала 1, гр. София.

 

Честито на победителите! 

 

 

Резултати втори кръг състезание немски език 2024 г. Клет България.pdf Свали