Нови учебни програми през учебната 2021 – 2022 година

Новина

Актуализирани учебни програми по математика и география и икономика, и учебна програма по новия общообразователен предмет компютърно моделиране и информационни технологии  за 5. клас

==================================

 

През учебната 2021 – 2022 година влиза в сила актуализираната учебна програма по математика в 5. клас. В подкрепа на образователния процес по математика в 5. клас издателство „Клет България“ предлага:

 1. Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет математика за 5. клас за марка „Анубис“: Бутон и за марка „Булвест 2000“: Бутон
 2. Работни листове с разнообразни задачи, структурирани по подходящ начин, които могат да се използват в допълнителните часове за упражнение и за систематизиране на изученото.
 • За марка „Анубис“ – 33 работни листове, включващи по няколко свързани теми, с отговори на всички задачи. Пример може да видите тук: Бутон. 
 • За марка „Булвест 2000“ са разработени 17 работни листове. Пример може да видите тук: Бутон

Пълният комплект работни листове е публикуван в рубриката За учителя в електронната среда iZZI и за двете марки.

В актуализираната учебна програма са добавени компетентности за моделиране на приложни ситуации и решаване на казуси от всекидневието, като се прилагат:

 • знанията за обикновени дроби
 • знанията за процент и проста лихва при моделиране на задачи от областта на икономиката и финансите
 • знанията за геометричните фигури за решаване на практически и житейски ситуации.

В работните листове целенасочено са включени повече такива задачи. Всеки от листовете е предвиден за изпълнение в рамките на един учебен час. В зависимост от нивото на учениците и целите на учителя биха могли да се използват по различни начини.

 ==================================

 

Учебната програма по новия общообразователен учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас започва да се прилага от учебната 2021 – 2022 година. В подкрепа на образователния процес по новия учебен предмет в 5. клас издателство Клет България предлага:

 1. Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас за марка „Анубис“: Бутон и за марка „Булвест 2000“: Бутон
 2. Примерен тест за входно равнище за марка „Анубис“: Бутон и за марка „Булвест 2000“: Бутон
 3. Разработен урок от новия раздел в 5. клас „Компютърно моделиране“ за марка „Анубис“: Бутон и за марка „Булвест 2000“: Бутон.
 4. За всички наши клиенти екипът на „Клет България“ подготвя урочните единици за новия раздел „Компютърно моделиране“ за учебното съдържание, което е добавено от 6. клас, както и методически указания за тях. През месец ноември уроците от този раздел ще бъдат публикувани в електронната среда iZZI .  
Още новини
Е-Академия се завръща
Е-Академия се завръща с нови, вдъхновяващи гости.   С удоволствие ви представяме първия лектор - носителят на наградата за литература на Европейския съюз от квотата на България за романа „Absolvo te“ и трикратен...
Вижте повече  >
УЧИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ ДЕТЕТО, ЗА ДА МОЖЕ ТО ДА СЕ РАЗВИВА
Рубриката „Учителите на България -  #НовотоПоколение“ на издателство Клет България, съвместно с вестник 24 часа, продължава с историята на младия учител по география Християн Торлозов от Сливен...
Вижте повече  >
Нови учебни програми през учебната 2021 – 2022 година
Актуализирани учебни програми по  математика и  география и икономика , и учебна програма по новия общообразователен предмет компютърно моделиране и информационни технологии   за 5. клас...
Вижте повече  >