Ново по МАТЕМАТИКА в прогимназиален етап и по КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ в 5. и 6. клас

Новина

През учебната 2022 – 2023 година влиза в сила актуализираната учебна програма по математика в 6. клас. Също така е променен хорариумът от часове в 5., 6. и 7. клас. В подкрепа на образователния процес по математика издателство „Клет България“ предлага:
 

за 5. клас

 1. Тетрадка ПЛЮС за активно учене по математика за 5. клас  в две части с автори: Добри Данков, Христина Топалова, Владимира Суванджиева, Ани Русанова – марка Клет
 2. Тетрадка ПЛЮС за активно учене по математика за 5. клас в две части с автори: Емил Колев, Невена Колева, Михаил Коцев – марка „Булвест 2000“

И двете тетрадки са разработени по актуалната учебна програма по математика.

 1. Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет математика за 5. клас (170 часа) за учебниците с марка „Анубис“ и с марка „Булвест 2000“.
 2. Електронен учебник в дигиталната среда iZZI и за двете марки, съобразен с измененията в учебната програма за 5. клас и с включени разнообразни интерактивни задачи, които също обезпечат увеличението на учебните часове.
 3. Работни листове с разнообразни задачи, структурирани по подходящ начин, които могат да се използват в допълнителните часове за упражнение и за систематизиране на изученото.
 • За марка „Анубис“ – 33 работни листа, включващи по няколко свързани теми, с отговори на всички задачи. 
 • За марка „Булвест 2000“ са разработени 17 работни листа. 

Пълният комплект работни листове и за двете марки е публикуван в електронния вариант на учебниците в iZZI, в страницата За учителя.  
 

за 6. клас

 1. Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет математика за 6. клас (170 часа) за марка „Анубис“ и за марка „Булвест 2000“.
 2. Електронен учебник в дигиталната среда iZZI и за двете марки, съобразен с измененията в учебната програма за 6. клас и с включени разнообразни интерактивни задачи, които да обезпечат увеличението на учебните часове.
 3. Сборник по математика за 6. клас на марка „Анубис“ с автори: Теодоси Витанов и колектив,  преработен по актуалната учебна програма.
   

за 7. клас

 1. Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет математика за 7. клас (180 часа)  и (162 часа)  за учебниците с марка „Анубис“ и с марка „Булвест 2000“.
 2. Електронен вариант на учебниците в дигиталната среда iZZI и за двете марки, с включени разнообразни интерактивни задачи, които да обезпечат увеличението на учебните часове.
 3. Разнообразие от помагала

Примерните разпределения са публикувани в сайта на издателство https://klett.bg/ в рубрика Материали за обучение.

Електронните учебници по математика са публикувани в https://bg.izzi.digital/

 

 

 

 

От учебната 2022 – 2023 година влиза в сила учебната програма по учебния  предмет компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас.

Издателство „Клет България има одобрени от МОН три учебника за 5. и три за 6. клас. Одобрените учебници са на марка „Булвест 2000“ с автори: Ангел Ангелов – Ачо и колектив; марка „Анубис“ с автори: Владимир Петров и колектив и на марка „Изкуства“ с автори: Красимир Гъров и колектив.

В подкрепа на образователния процес по учебния предмет КМИТ издателство „Клет България“ предлага за 5. клас и за 6. клас:

 1. Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас и за 6. клас за учебниците с марка „Анубис“, с марка „Булвест 2000“ и с маркаИзкуства“.
 2. Електронен учебник в дигиталната среда iZZI и за трите марки с включени:
 • интерактивни задачи и упражнения
 • тестове за проверка и оценка на знанията
 • работни ресурси за ученика
 1. Интерактивна книга за учителя и за трите марки с включени:

• методически насоки и разработки към всеки урок

• работни файлове и решения на задачите

• тестове за проверка на знанията и контрол на ученика

• видео помощ, допълнителни ресурси и ключове на задачите към новите теми по компютърно моделиране

Примерните разпределения и книгите за учителя са публикувани в сайта на издателството https://klett.bg/ в рубрика Материали за обучение.

Повече информация за новите учебници по КМИТ ще намерите внашия Магазин.

Електронните учебници по КМИТ, както и интерактивните книги за учителя са публикувани в https://bg.izzi.digital/ .

Работните файлове за учениците по КМИТ също ще намерите в https://bg.izzi.digital/.

Още новини
Ново по МАТЕМАТИКА в прогимназиален етап и по КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ в 5. и 6. клас
През учебната 2022 – 2023 година влиза в сила актуализираната учебна програма по  математика  в 6. клас. Също така е променен хорариумът от часове в 5., 6. и 7. клас. В подкрепа на образователния процес по математика...
Вижте повече  >
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „По кой вход да тръгне iZZI?“
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА „По кой вход да тръгне iZZI?“ Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта „По кой вход да тръгне iZZI?“ (по-долу за краткост...
Вижте повече  >