Ново по МАТЕМАТИКА в прогимназиален етап и по КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ в 5. и 6. клас

Новина

През учебната 2022 – 2023 година влиза в сила актуализираната учебна програма по математика в 6. клас. Също така е променен хорариумът от часове в 5., 6. и 7. клас. В подкрепа на образователния процес по математика издателство „Клет България“ предлага:
 

за 5. клас

 1. Тетрадка ПЛЮС за активно учене по математика за 5. клас  в две части с автори: Добри Данков, Христина Топалова, Владимира Суванджиева, Ани Русанова – марка Клет
 2. Тетрадка ПЛЮС за активно учене по математика за 5. клас в две части с автори: Емил Колев, Невена Колева, Михаил Коцев – марка „Булвест 2000“

И двете тетрадки са разработени по актуалната учебна програма по математика.

 1. Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет математика за 5. клас (170 часа) за учебниците с марка „Анубис“ и с марка „Булвест 2000“.
 2. Електронен учебник в дигиталната среда iZZI и за двете марки, съобразен с измененията в учебната програма за 5. клас и с включени разнообразни интерактивни задачи, които също обезпечат увеличението на учебните часове.
 3. Работни листове с разнообразни задачи, структурирани по подходящ начин, които могат да се използват в допълнителните часове за упражнение и за систематизиране на изученото.
 • За марка „Анубис“ – 33 работни листа, включващи по няколко свързани теми, с отговори на всички задачи. 
 • За марка „Булвест 2000“ са разработени 17 работни листа. 

Пълният комплект работни листове и за двете марки е публикуван в електронния вариант на учебниците в iZZI, в страницата За учителя.  
 

за 6. клас

 1. Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет математика за 6. клас (170 часа) за марка „Анубис“ и за марка „Булвест 2000“.
 2. Електронен учебник в дигиталната среда iZZI и за двете марки, съобразен с измененията в учебната програма за 6. клас и с включени разнообразни интерактивни задачи, които да обезпечат увеличението на учебните часове.
 3. Сборник по математика за 6. клас на марка „Анубис“ с автори: Теодоси Витанов и колектив,  преработен по актуалната учебна програма.
   

за 7. клас

 1. Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет математика за 7. клас (180 часа)  и (162 часа)  за учебниците с марка „Анубис“ и с марка „Булвест 2000“.
 2. Електронен вариант на учебниците в дигиталната среда iZZI и за двете марки, с включени разнообразни интерактивни задачи, които да обезпечат увеличението на учебните часове.
 3. Разнообразие от помагала

Примерните разпределения са публикувани в сайта на издателство https://klett.bg/ в рубрика Материали за обучение.

Електронните учебници по математика са публикувани в https://bg.izzi.digital/

 

 

 

 

От учебната 2022 – 2023 година влиза в сила учебната програма по учебния  предмет компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас.

Издателство „Клет България има одобрени от МОН три учебника за 5. и три за 6. клас. Одобрените учебници са на марка „Булвест 2000“ с автори: Ангел Ангелов – Ачо и колектив; марка „Анубис“ с автори: Владимир Петров и колектив и на марка „Изкуства“ с автори: Красимир Гъров и колектив.

В подкрепа на образователния процес по учебния предмет КМИТ издателство „Клет България“ предлага за 5. клас и за 6. клас:

 1. Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас и за 6. клас за учебниците с марка „Анубис“, с марка „Булвест 2000“ и с маркаИзкуства“.
 2. Електронен учебник в дигиталната среда iZZI и за трите марки с включени:
 • интерактивни задачи и упражнения
 • тестове за проверка и оценка на знанията
 • работни ресурси за ученика
 1. Интерактивна книга за учителя и за трите марки с включени:

• методически насоки и разработки към всеки урок

• работни файлове и решения на задачите

• тестове за проверка на знанията и контрол на ученика

• видео помощ, допълнителни ресурси и ключове на задачите към новите теми по компютърно моделиране

Примерните разпределения и книгите за учителя са публикувани в сайта на издателството https://klett.bg/ в рубрика Материали за обучение.

Повече информация за новите учебници по КМИТ ще намерите внашия Магазин.

Електронните учебници по КМИТ, както и интерактивните книги за учителя са публикувани в https://bg.izzi.digital/ .

Работните файлове за учениците по КМИТ също ще намерите в https://bg.izzi.digital/.

Още новини
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „Кой български роман излиза като книга първо на английски език?“
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА „Кой български роман излиза като книга първо на английски език?“ Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта „Кой български роман...
Вижте повече  >
Заявка на безплатен екземпляр
Уважаеми колеги, Знаем колко важно за работата Ви е да имате собствен екземпляр от учебниците, по които преподавате. Затова искаме да Ви помогнем още сега да се подготвите за началото на следващата учебна година. Предоставяме Ви...
Вижте повече  >
Списъци на художествени произведения
Уважаеми начални учители,   В края на учебната година подготвихме за Вашите ученици препоръчителен списък на художествени произведения за прочит през лятото след 1. –  4. клас. На гърба на листа може да...
Вижте повече  >