Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст

Новина

НАУЧНА НАГРАДА НА ИМЕТО НА ДИМИТЪР КР. ДИМИТРОВ – МАСТЕРА

2024 година

 

Уважаеми колеги, директори, детски учители, 

 

Каним Ви да участвате в седмото издание на престижния конкурс за връчване на научната награда на името на големия български педагог Димитър Кр. Димитров – Мастера

 

Тема на конкурса е "Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст".

 

С наградата на името на Димитър Кръстев Димитров – Мастера се цели:

 • да се съхрани и тачи във времето неговото безспорно място в предучилищната педагогика у нас;
 • детският педагог да продължава практически да реализира неговите научни идеи при осъществяване на педагогическото си взаимодействие с децата;
 • да са развива и подкрепя ежедневната възпитателно-образователна дейност на детския учител в името на детето чрез игра, свобода, доверие и сигурност.

 

Мотиви за учредяване на наградата:

 • Учредяването на наградата на името на Димитър Кръстев Димитров – Мастера е израз на нашата дълбока признателност и уважение към неговото уникално научно творчество в предучилищната педагогика у нас.
 • Димитър Кръстев Димитров е уникален учен със свой авторски почерк в предучилищната педагогика, очертан от неговото новаторско разбиране за детството, играта и детската градина като институция.
 • За Мастера смисълът на детската градина е обогатяването на детския живот. Приоритетите са уникалността и ценностите на Детето, а информационното обогатяване е следствие от желанието на децата и необходимо средство за неговото удовлетворяване. Инструмент за това е игровият подход, защото играта е генеративен източник на алтруизма и творчеството, на самопознанието, самоусъвършенстването и себеутвърждаването в Детето.
 • Научното и практическото творчество на Мастера беше насочено към реализиране на условия от страна на възрастните – родителите и детския учител, които да помогнат на Детето да премине през най-важния, неповторим и феноменален период от човешкия живот – детството.

 

Насоки към темата:

 • Игри, екипни задачи или проекти могат да бъдат представени в контекста на екологично образование и възпитание на децата съвместно с родителите; отношение към природата и взаимодействие с нея като ценност и условие за живот.

 

Какви материали трябва да бъдат подадени за участие?

 • За участие в конкурса трябва да бъде подготвена статия, описваща методиката и резултатите от педагогическата практика на детския учител. Материалите за реализиране на екипната задача/играта/проекта е необходимо да са достъпни за приложение в масовата педагогическа практика.
 • Екипната задача/играта/проектът да бъде апробирана/реализирана в педагогическата практика и да бъде документирана чрез снимки и/или видео. Всички приложени ресурси (снимки и видео материали) ще бъдат разгледани единствено от членовете на комисия и няма да бъдат публикувани. Допълнителните материали към статията могат да бъдат: снимки, презентация, видеоклип – в обем до 100 МВ.
 • Статията се оформя в следните варианти:
 • резюме – до 1500 символа;
 • основен текст – в обем до 7 страници (14 pt, 1.5 разстояние между редовете).

Ключови думи: игрови подход, формиране на природонаучни компетентности 

 

 

СЮЖЕТНА ИГРА

Цел: Развиване на екологични и здравни компетентности на детето, съобразено с целите и очакваните резултати от обучението по  околен свят в детската градина, както и по останалите образователни направления, които са насочени към цялостното развитие на детето.

Описание на играта:

 • Наименование на сюжетната игра.
 • Как е избрана играта?
 • Доколко децата участват в избора на играта?
 • Предварителна подготовка за играта – наблюдения, филми, литература.
 • Договаряне и разпределение на ролите.
 • Реквизит за играта и подготовка на игрални кътове.
 • Начало на играта.
 • Правила на играта.
 • Смяна на ролите и обогатяване съдържанието на играта в процеса на игра.

 

ЕКИПНА ЗАДАЧА

Цел: Формиране на екипни и комуникативни умения в контекста на екологичното възпитание/образование в предучилищна възраст – средство за развитие.

Параметри на задачата:

 • Тема на екипната задача.
 • Възрастова група, за която е разработена задачата.
 • Стандарти от образователни направления, с които е съобразена екипната задача.

Екипната задача се реализира в основните или допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в различни моменти от целодневната или полудневната организация.

Задължителни елементи в основния текст:

 • Наименование на екипната задача.
 • Екипната задача да е разработена за екип от 3 до 5 деца.
 • В хода на екипната работа всяко дете да има ясно дефинирана задача, която да изпълни независимо и паралелно с останалите деца в екип.
 • Екипът да има лидер.
 • След като всички деца изпълнят своята част от общата работа, да обединят своите задачи в един цялостен продукт.
 • Лидерът/говорителят на екипа да представи/презентира готовия резултат/крайния продукт от екипната работа.
 • Да има ясни критерии за оценка на изпълнение на екипната задача.

 

ПРОЕКТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Цел: Формиране на екипни и комуникативни умения в контекста на екологичното възпитание/образование в предучилищна възраст, съобразено с целите и очакваните резултати от обучението по  околен свят в детската градина, като се реализират връзки с теми от останалите образователни направления.

Задължителни елементи на проекта:

 • Тема на проекта.
 • Съотнасяне с образователни стандарти и очаквани резултати.
 • Краен продукт от проектната работа.
 • Продължителност на проекта.
 • Основни дейности в хода на проектната работа – екипни или индивидуални.
 • Начин на включване на родителите в проектната работа.
 • Описание на проектната работа.

 

 

Инициативен комитет

 • доц. д-р Райна Захариева – доктор по психология
 • проф. д-р Румяна Папанчева – университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
 • Камелия Димитрова, гр. Благоевград
 • Цеко Стайков – издателство „Изкуства“, гр. София
 • Владимир Колев – издателство „Клет България“

с подкрепата на издателство „Клет България“, СНЦ „Образование и технологии“ и издателство „Изкуства“.

 

Наградите на отличените работи ще бъдат връчени на традиционна тържествена церемония. Всички разработки, които отговарят на регламента на конкурса, ще бъдат публикувани в сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“  7/2024 г. и ще получат грамота за участие на церемонията. Сборникът съдържа рецензирани публикации и на учителите се присъжда 1 квалификационен кредит от СНЦ „Образование и технологии“.

 

Срок за регистрация за участие в конкурса до 31.03.2024 г. 

 

 

 

Срок за подаване на материалите за участие до 31.03.2024 г.*

*Работи, подадени извън този период, няма да бъдат разглеждани.

Адрес за подаване на материалите: mastera@klett.bg

*Ако придружаващите материала снимки и/или видео са с голям размер, изпратете връзка към тях, за да бъдат изтеглени.

 

 

Reglament.pdf Свали
Още новини
Заявки за учебната 2024/2025 година
  Уважаеми колеги,   Настъпи моментът, в който Вие ще трябва да направите ВАЖЕН ИЗБОР за изданията , с които ще работите през 2024/ 2025 г.   Ние от издателство „Клет България“...
Вижте повече  >
Безплатен достъп до iZZI за всички учители
Ние от издателство „Клет България“ с радост искаме да ви съобщим, че отваряме свободния достъп до нашата платформа с електронни ресурси iZZI за всички учители до края на учебната 2023/2024 година.  ...
Вижте повече  >
Безплатен достъп за учениците от 1., 2. и 3. клас до електронните образователни ресурси на издателство „Клет България“
Ние от издателство „Клет България“ с радост искаме да ви съобщим, че от предстоящата учебна 2024/2025 година вече и учениците от 3. клас , които учат по изданията с марките Анубис , Булвест 2000 и Изкуства , ще могат да се...
Вижте повече  >