Одобрени учебници по КМИТ за 7. клас

Новина

Уважаеми колеги,

 

С радост съобщаваме, че трите ни проекта за учебници по предмета КМИТ (компютърно моделиране и информационни технологии) за 7. клас с марките Анубис", Булвест 2000" и Изкуства" бяха одобрени от МОН в процедурата за одобрение.

 

РАЗГЛЕДАЙ УЧЕБНИКА

 

РАЗГЛЕДАЙ ЕЛЕКТРОННОТО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Новият учебник по КМИТ за 7. клас, марка „Анубис“, предоставя:
> подробни обяснения на новите знания, стъпки за решаване на задачите и множество готови решения, които позволяват самостоятелна работа на учениците

> бърза и лесна ориентация благодарение на добрата структура на урочните единици

> специален фокус върху въпроси и задачи за групова работа и дискусии – атрактивни теми от реалния живот повишават мотивацията за учене и демонстрират приложимостта на дигиталните умения

> предизвикателни задачи, които мотивират учениците, ориентирани към по-задълбочено изучаване на компютърно моделиране и впоследствие на програмиране.

Електронни ресурси по КМИТ за 7. клас в iZZI

============================================================

 

РАЗГЛЕДАЙ УЧЕБНИКА

 

РАЗГЛЕДАЙ ЕЛЕКТРОННОТО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Нов учебник по КМИТ за 7. клас, марка „Булвест 2000“

> Съдържанието на учебника е ориентирано към иновативно учене и дейностен подход чрез реализиране на творчески активности.

> Приветлив и атрактивен дизайн с илюстровани герои, които помагат на учениците лесно и интересно да усвояват новите знания, като ги въвеждат в различни рубрики и задачи.

> Учебникът следва линия, насочена към проектно-ориентиран и изследователски подход на учене.

> Примерите и задачите са подбрани така, че да отговарят на всеки от очакваните резултати, заложен в учебната програма.

> Учебното съдържание е обогатено с множество казуси от практиката с възможност за реално приложение.

 Електронни ресурси по КМИТ за 7. клас в iZZI

============================================================

 

РАЗГЛЕДАЙ УЧЕБНИКА

 

РАЗГЛЕДАЙ ЕЛЕКТРОННОТО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Новият учебник по КМИТ за 7. клас, марка „Изкуства“, надгражда знанията и уменията на учениците, придобити по учебния предмет в 5. и 6. клас.

Учебното съдържание включва последните тенденции в информационните технологии в световен мащаб, преведени на достъпен за учениците език.

> Съдържа богати междупредметни връзки, като се надграждат знания по математика, физика и астрономия, география и икономика и други учебни предмети.

> Обхваща интересни и актуални теми за упражнение и разработване на проекти от света на технологиите и обкръжаващата среда.

> Предлага различни форми за самопроверка и контрол.

> Дава на учителите най-висока степен на свобода и творчество и същевременно е помощник във воденето на учебните часове.

Авторският колектив е предложил богата колекция от електронни ресурси по КМИТ за 7. клас в iZZI: електронен учебник, книга за учителя, видео помощ, решения на задачите, допълнителни тестове „Знам и мога“ и методически насоки.

 

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ дигитална ни брошура и научете повече за новите проекти на учебници и всички нови ресурси в подкрепа на учителя.“

 

Още новини
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „Кой български роман излиза като книга първо на английски език?“
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА „Кой български роман излиза като книга първо на английски език?“ Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта „Кой български роман...
Вижте повече  >
Заявка на безплатен екземпляр
Уважаеми колеги, Знаем колко важно за работата Ви е да имате собствен екземпляр от учебниците, по които преподавате. Затова искаме да Ви помогнем още сега да се подготвите за началото на следващата учебна година. Предоставяме Ви...
Вижте повече  >
Списъци на художествени произведения
Уважаеми начални учители,   В края на учебната година подготвихме за Вашите ученици препоръчителен списък на художествени произведения за прочит през лятото след 1. –  4. клас. На гърба на листа може да...
Вижте повече  >