Одобрени учебни помагала за чужбина

Новина

Уважаеми колеги,

 

Радваме се да Ви представим новите одобрени учебни помагала по Български език и литература за подпомагане на обучението, организирано в чужбина от 1. до 7. клас

 

Помагалата можете да разгледате тук:

 

Заедно! БЕЛ за 1. клас за обучение организирано в чужбина ▶ РАЗГЛЕДАЙ

Заедно! БЕЛ за 2. клас за обучение организирано в чужбина ▶ РАЗГЛЕДАЙ

Заедно! БЕЛ за 3. клас за обучение организирано в чужбина ▶ РАЗГЛЕДАЙ

Заедно! БЕЛ за 4. клас за обучение организирано в чужбина ▶ РАЗГЛЕДАЙ

 

Заедно! БЕЛ за 5. клас за обучение организирано в чужбина-БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ▶ РАЗГЛЕДАЙ

Заедно! БЕЛ за 5. клас за обучение организирано в чужбина-ЛИТЕРАТУРА ▶ РАЗГЛЕДАЙ

 

Заедно! БЕЛ за 6. клас за обучение организирано в чужбина-БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ▶ РАЗГЛЕДАЙ

Заедно! БЕЛ за 6. клас за обучение организирано в чужбина-ЛИТЕРАТУРА ▶ РАЗГЛЕДАЙ

 

Заедно! БЕЛ за 7. клас за обучение организирано в чужбина-БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ▶ РАЗГЛЕДАЙ

Заедно! БЕЛ за 7. клас за обучение организирано в чужбина-ЛИТЕРАТУРА ▶ РАЗГЛЕДАЙ

 

 

Още новини
Ново по МАТЕМАТИКА в прогимназиален етап и по КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ в 5. и 6. клас
През учебната 2022 – 2023 година влиза в сила актуализираната учебна програма по  математика  в 6. клас. Също така е променен хорариумът от часове в 5., 6. и 7. клас. В подкрепа на образователния процес по математика...
Вижте повече  >
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „По кой вход да тръгне iZZI?“
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА „По кой вход да тръгне iZZI?“ Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта „По кой вход да тръгне iZZI?“ (по-долу за краткост...
Вижте повече  >