Програмата за обучение с кредити за детските градини

 

Обучения с присъждане на квалификационен кредит за педагогически специалисти в сферата на предучилищното образование през 2023/2024 учебна година

 

 

Дата и час: 24.02.2024 г. | 13:30 ч.

Тема: STEM/STEAM ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Лектор: Проф. д-р Илиана Мирчева

Регистрация ▶ отминало събитие

 

Кратко описание на програмата:

В курса ще бъдат представени предимствата на интердисциплинарния подход, ще бъдат отбелязани подходящи методи за реализиране на идеята STEM/STEAM в детската градина и в началното училище. Ще бъдат създадени методически разработки по избрани теми, заложени в образователните стандарти, като се използват иновативни методи и подходи.

 

 

Заповед: РД09-1475/12.07.2023 г. от 12-07-2023г.;

Брой квалификационни кредити: 1

 

 

 

>>>>>>>   Очаквайте скоро и останалите събития от програмата ни с обучения!   <<<<<<<