ПРЕДСТОЯЩИ УЕБИНАРИ

 

 

Дата: 22.04.2024 г.

Начало: 17:30

Тема: ПРОГРАМИРАНЕ и АВТОМАТИЗИРАНЕ – умения за нови кариери

Лектор: Доц. д-р Галина Момчева, ръководител на Катедра "Информатика" на ВСУ "Черноризец Храбър". Автор на Концепцията за развитие на дигиталната компетентност на студентите от ВСУ. Води университетските курсове по C, C++, Java, Processing, Структури от данни и алгоритми, Проектиране на интерфейси, Социално мрежови анализи и други. Инициатор и ръководител на ScratchBG. Като дългогодишен преподавател е ръководител на изследователски разработки в областта на компютърните науки на студенти и ученици. Обучава ученици, учители и родители по визуално програмиране, инициира и провежда регионални и национални инициативи и изяви, свързани с компютърни науки. Носител е на множество награди за откриване и развиване на таланти в областта на информатиката.

Регистрация ▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZEtdOqoqj4vGd2D4-if059JkZayKPaXDPKL#/registration

 

==================================================================

 

Дата: 22.04.2024 г.

Начало: 18:00

Тема: Акценти и предизвикателства по география и икономика в 8.-10. клас през учебната 2024/2025 г. Дискусионно студио с автори на марка „Анубис“

Лектори: Доц. Мая Василева, автор на образователни издания с марката „Анубис“ 

Мая Василева завършва висшето си образование в СУ Св. Климент Охридски, магистър е по географско образование и доктор по методика на обучението по география. Шест години работи като учител по география и икономика в средното училище. Понастоящем е преподавател в СУ Св. Климент Охридски (ГГФ, катедра Регионално развитие). Води лекции и упражнения в бакалавърски програми: География, География и биология, История и география, както и в магистърска програма Управление на човешките ресурси.

Автор и съавтор е на над 20 публикации в списания и сборници от научни прояви в страната и в чужбина. Научните ѝ интереси са свързани преди всичко с дидактиката на географията, с образователния мениджмънт и икономиката на знанието.

Елена Томова, консултант и методист в издатeлство „Клет България“ 

Регистрация ▶ https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/aktsenti-i-predizvikatelstva-po-geografiya-i-ikonomika-v-8-10-klas-prez-uchebnata-2024-2025-g-/register

 

==================================================================

 

Дата: 23.04.2024 г.

Начало: 18:00

Тема: Акценти, новости, предизвикателства по литература в 7.-10. клас през учебната 2024/2025 г. Дискусионно студио с автори на марка „Анубис“

Лектори: проф. Клео Протохристова

проф. дфн Клео Стефанова Протохристова, автор на образователни издания с марката "Анубис", ръководител Катедра по история на литературата и сравнително литературознание към ПУ "Паисий Хилендарски". Завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Работи в Пловдивския университет от 1974 г. Води курсове по – Антична и западноевропейска литература; Сравнително литературознание; Преподавала е също във Вашингтонски университет, Сиатъл, САЩ (1991-93), СУ “Св.Климент Охридски”(2002-2010), НБУ (1995-96; 2004-2010), ШУ „Епископ Константин Преславски” (1994-96), БСУ (1995-2003). Специализирала е в: Университета на Аахен (2001), Университетът на Ювескюла, Финландия (2000); Рочестърски университет, Ню Йорк (1998), Вашингтонски университет, Сиатъл, САЩ (стипендия „Фулбрайт”, 1991-1993), Университет на Пенсилвания, Питсбърг (1991), Атинския университет, Гърция (1987-88).  

Награди: за най-добър проект по НПД (2006); на Университетска фондация-Пловдив за научна дейност (2005); за най-добра публикация в сп. Език и литература (1999); награда “Пловдив” за цялостно творчество (1998); за най-добра книга по литературознание на в. Век 21 (1997); награда на ПУ за най-добра книга, издадена през годината – 1991.

Научна тематика: Антична и западноевропейска литература; сравнително литературознание; титрология; интертекстуалност; тематични изследвания; рецепция на античната драма.

Елена Томова, консултант и методист в издатeлство „Клет България“ 

Регистрация ▶ https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/aktsenti-novosti-predizvikatelstva-po-literatura-v-7-10-klas-prez-uchebnata-2024-2025-g-/register

 

==================================================================

 

 

Дата: 24.04.2024 г.

Начало: 18:00

Тема: Акценти и предизвикателства по география и икономика в 7. – 10. клас през учебната 2024/2025 г. Дискусионно студио с автори на марка „Булвест 2000“

Лектори: проф. Румен Пенин, доц. Димитър Желев, проф. Тони Трайков и Валентина Стоянова

Елена Томова, консултант и методист в издатeлство „Клет България“ 

Регистрация ▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZArce2hrj8tH9I1zRWjPrZmMLtKRF6cVJla

==================================================================

 

Дата: 25.04.2024 г.

Начало: 18:00

Тема: Акценти и предизвикателства по български език в 8.-12. клас през учебната 2024/2025 г. Дискусионно студио с автори на марка „Анубис“

Лектори: доц. д-р Димка Димитрова, автор на образователни издания с марката „Анубис“. Ръководител и преподавател в катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“ към ВТУ „Св. Св. Кирил  и Методии“. Зам. директор на Департамент за езиково обучение. Обучител на учители и член на Организационния комитет на седми международен симпозиум Образование'21"

Научни интереси: Обучение в текст и чрез текст; езикът на художествената литература; средства и форми за проверка и оценка на знанията по български език; рецепция на текст и методически похвати за формиране на рецептивни и на общоучебни умения. Подготовка на учителите по български език и усъвършенстване на методическата им компетентност. Изучаване на български език като чужд.

Елена Томова, консултант и методист в издатeлство „Клет България“ 

Регистрация ▶ https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/aktsenti-i-predizvikatelstva-po-b-lgarski-ezik-v-8-12-klas-prez-uchebnata-2024-2025-g-/register

 

==================================================================

 

Дата: 29.04.2024 г.

Начало: 18:00

Тема: Акценти, новости, предизвикателства по информационни технологии в 8.-10. клас през учебната 2024/2025 г. Дискусионно студио с автори на марка „Булвест 2000“ 

Лектори: д-р Ангел Ангелов-Ачо, автор на образователни издания компютърно моделиране и информационни технологии, доктор по Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Старши учител по информационни технологии към СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
доц. д-р Елена Колева, автор на образователни издания компютърно моделиране и информационни технологии, доктор по Методика на обучението по информатика и информационни технологии, Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт към Технически университет - Варна.

Елена Томова, консултант и методист в издатeлство „Клет България“ 

Регистрация ▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZcuc-ygrj4qHtHzogXgHHQka1Dw6mBEeC1m#/registration

 

==================================================================

 

Дата: 07.05.2024 г.

Начало: 18:00

Тема: Акценти, новости, предизвикателства по математика в 7.-12. клас през учебната 2024/2025 г. Дискусионно студио с автори на марка „Булвест 2000“ 

Лектори: 

проф. Емил Колев, доктор на математическите науки, професор в Института по математика и информатика на БАН. Ръководител на УчИМИ от 2015 година. От 1992 година се занимава с подготовка на ученици за участия в състезания, олимпиади и други конкурси, работи с талантливи деца, които искат да се занимават с математика. Ръководител е на националните отбори по математика от 1999 година и участва активно в подготовката на олимпийците ни.

Стелиана Кокинова е старши учител по математика с Първи (най-висок) клас квалификация в Първа английска езикова гимназия, гр. София. Едни от отличията за работата си, които притежава са: 2004 г. - Учител на годината, награда на СБУ 2004 г.- "Неофит Рилски", МОН 2012 г. - награда на международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" за откриване и развитие на млади таланти.

Елена Томова, консултант и методист в издатeлство „Клет България“ 

Регистрация ▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZEpcu6trDIjG9Kw0AEM2Q3JmNiv2awefGid#/registration

 

==================================================================

 

 

Дата: 08.05.2024 г.

Начало: 18:00

Тема: Акценти и предизвикателства по физика и астрономия в 8.-10. клас през учебната 2024/2025 г. Дискусионно студио с автори на марка „Анубис“ 

Лектори: Елка Златкова, автор на образователни издания с марката „Анубис". 

Елена Томова, консултант и методист в издатeлство „Клет България“ 

Регистрация ▶ https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/aktsenti-i-predizvikatelstva-po-fizika-i-astronomiya-v-8-10-klas-prez-uchebnata-2024-2025-g-/register

 

==================================================================

 

Дата: 09.05.2024 г.

Начало: 18:00

Тема: Акценти и предизвикателства по история и цивилизации в 8.-10. клас през учебната 2024/2025 г. Дискусионно студио с автори на марка „Анубис“ 

Лектори: Проф. дин Илия Илиев, автор на образователни издания с марката „Анубис“. Научни интереси, свързани със средновековна история, християнска църква, книжнина, писмени извори (гръцки и латински), просопография. Членства в Асоциация на медиевистите и византинистите в България – от 2008 г. Членства в редколегиите и издателски научните съвети на ЕСИД (2000-2014); ИПр; PAPERS OF BAS: HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. Участва в проекта Кирило-Методиевски извори (съвместно с КМНЦ при БАН и Византоложкия институт при САНУ). Разработва индивидуален научен проект „Св. Климент Охридски и българите“ – 2014-2017 г.; монографично изследване, снабдено с критично издание на най-важните извори за живота и делото на българския първоучител; планирано да излезе от печат (в издателството на БАН) във връзка с 1100-годишнината от кончината на св. Климент.

Елена Томова, консултант и методист в издатeлство „Клет България“ 

Регистрация ▶ https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/aktsenti-i-predizvikatelstva-po-istoriya-i-tsivilizatsii-v-8-10-klas-prez-uchebnata-2024-2025-g-/register

 

==================================================================

 

Дата: 14.05.2024 г.

Начало: 17:30

Тема: Акценти, новости, предизвикателства по философия и гражданско образование в 8.-12. клас през учебната 2024/2025 г. Дискусионно студио с автори на марки „Анубис“ и „Булвест 2000“

Лектори: 

Проф. Георги Каприев, автор на образователни издания с марката "Булвест 2000". преподава Философия на Средновековието и Ренесанса, Византийска философия, Антична философия и История и типология на европейската философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Основните му научни интереси са в сферата на историята на средновековните (византийска и латинска) традиции, философията и изкуствата през ХХ в., философията и историята на културата

Д-р Венелин Стойчев, автор на образователни издания с марката "Анубис". Венелин Стойчев е доктор по социология и има интереси в областта на модернизацията, образованието, майчиното и детското здравеопазване, интеграцията на хората с увреждания, детското правосъдие и др. Специализирал е в Италия, Германия, Белгия, САЩ и др. През 2019-2020 г. е стипендиант на Фулбрайт по програмата за развитие на гражданското общество.

Елена Томова, консултант и методист в издатeлство „Клет България“ 

Регистрация ▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZMvf-mgrz4iHNMrBLD1dWuwJDGA7SDGqCra#/registration

 

==================================================================

 

Програма "Млад учител" за начинаещи в професията в предучилищен етап

Дата: 16.05.2024 г.

Начало: 13:30 ч.

Тема: Практически насоки за реализиране на плавна адаптация от детската градина към училище

Лектор: д-р София Димитрова, директор на ДГ "Звездица Зорница", гр. Бургас. Магистър по "Предучилищна педагогика" и "Управление на организациите в образованието, културата, изкуствата". Доктор "Управление на образованието" с двадесет и осем години педагогически стаж.

Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/prakticheski-nasoki-za-realizirane-na-plavna-adaptatsiya-ot-detskata-gradina-k-m-uchilische/register

 

==================================================================

Уeбинари организирани от Oxford University Press

==================================================================

 

 

 

Дата: 15.05.2024 г.

Начало: 14:30 ч.

Тема: Oxford Reading Club – digital library for English learners

Лектор: Radek Krzyżanowski, Rachel Rozier, Zuzana Jurašíková, Merve Karli

Линк за срещата ▶ https://events.oup.com/conferences/537562dc34a8/registration_modal

 

==================================================================