Новина

Предстоящо вливане

Уважаеми колеги, 
 
 
В края на месец януари предстои вливане
на ИК „Анубис“ ООД, издателство „Булвест 2000“ ООД и „Анубис-Булвест“ ООД в Клет България ООД. 
 
Вливането на компаниите се прави с цел оптимизиране структурата и дейността на издателството, осигуряване на по-голяма оперативност и ефективност и най-вече за гарантиране по-високо качество и по-добро обслужване на нашите клиенти. 
 
Издателство Клет ще продължи да развива марките Анубис и Булвест 2000 - символ на високо качество в обучението за хиляди български учители през повече от две десетилетия. 
 
Моля, считано от 1.02.2019 г. всички фактури и други документи на името на ИК „Анубис“ ООД, издателство „Булвест 2000“ ООД или „Анубис-Булвест“ ООД да бъдат издавани на „Клет България“ ООД, ЕИК 130878827, София, ул. Никола Тесла 5, сграда БСР 2, ет.4
 
Вливането на компаниите става чрез универсално правоприемство, което води до прехвърляне върху Клет България ООД на всички права и задължения на ИК „Анубис“ ООД, издателство „Булвест 2000“ ООД и „Анубис-Булвест“ ООД. 
 
С вливането нищо във взаимоотношенията ни с Вас или в оперативната ни работа няма да се промени!  
 
Всички поръчки за издания с марките Анубис, Булвест, Клет, Кеймбридж и Оксфорд направени на www.учебника.бг, в някой от офисите ни, или към търговските ни представители ще бъдат изпълнявани както досега. Вашите поръчки и заявки ще бъдат фактурирани от името на КЛЕТ България ООД като доставчик.

Моля своевременно да уведомите счетоводния си отдел и останалите длъжностни лица за предстоящата промяна. 
 
До 31.01.2019 г. взаимоотношенията ни продължават както досега.  
 
 
С пожелание за успешна година,       

 

 

 

 

                         

 

 

Владимир Колев

Управител на Клет България ООД 

 

 

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници