ПРОГРАМА „МЛАД УЧИТЕЛ“

Програмата „Млад учител“ е поредица от онлайн обучения, в които ментори с богат опит в преподаването, управлението и обучението на педагогически кадри ще дадат ценни насоки за развитието на начинаещите учители в сферата на предучилищното образование.

 

Обученията имат за цел да дадат важни напътствия в началото на професионалния път на учители с малък или никакъв стаж по специалността, на студенти с педагогически профил, които имат желание да развиват себе си в професията, както и на всички останали действащи учители, които имат потребност от допълнителни напътствия за работата си.

 

Всяко едно от обученията ще разгледа различен аспект от работата на учителите в детската градина и подготвителните групи в училище. Ще бъдат дадени както методически, така и чисто практически насоки и примери от дългогодишната практика на лекторите в сферата на предучилищното образование. Темите са подбрани така, че да обхванат основните дейности, свързани с ежедневната работа на учителя с децата, родителите им. Менторите ще разгледат различните инструменти за случване на успешен учебен процес и ще дадат своите доказани във времето препоръки и примери.

 

Не пропускайте да направите своята регистрация за всяко едно от тях!

 

 

 

Програма „Млад учител“

за началото на професионалното развитие на учителите в детската градина

 

 

Дата: 16.05.2024 г.

Начало: 13:30 ч.

Тема: Практически насоки за реализиране на плавна адаптация от детската градина към училище

Лектор: д-р София Димитрова, директор на ДГ "Звездица Зорница", гр. Бургас. Магистър по "Предучилищна педагогика" и "Управление на организациите в образованието, културата, изкуствата". Доктор "Управление на образованието" с двадесет и осем години педагогически стаж.

Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/prakticheski-nasoki-za-realizirane-na-plavna-adaptatsiya-ot-detskata-gradina-k-m-uchilische/register

 

 

 

ОТМИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ ПРОГРАМАТА „МЛАД УЧИТЕЛ“

 

Дата: 14.11.2023 г.

Начало: 13:30 ч.

Тема: Перспективи за професионално развитие на младия учител в детската градина

Лектор: Анна Йорданова, дългогодишен директор на ДГ Слънце, гр. Хасково, с богат опит в преподаването и управлението, обучител на действащи учители в сферата на предучилищното образование

Регистрация: отминало събитие

 

 

Дата: 12.12.2023 г.

Начало: 13:30 ч.

Тема: Как да прилагаме творческите средства в педагогическата ситуация

Лектор: Гергана Аврамова, психолог, арт терапевт с богат опит в обучения на действащи учители, учители на деца в смесени групи, занимава се активно с повишаване на емоционалната компетентност чрез тренинг на деца с помощта на арттерапевтични средства

Регистрация: отминало събитие

 

 

Дата: 18.01.2024 г.

Начало: 13:30 ч.

Тема: Методика на организацията: „утринна среща"

Лектор: д-р Марияна Костадинова, директор на детска градина "Джани Родари", гр. Гоце Делчев, доктор е на педагогическите науки, обучител на действащи учители в системата на предучилищното образование

Регистрация: отминало събитие

 

 

Дата: 07.02.2024 г.

Начало: 13:30 ч.

Тема: Мини проектите – възможности за прилагане на проектно-ориентиран подход в образователния процес

Лектор: Галя Милкова, директор на ДГ 3 „Зорница“, Хасково.

Регистрация: отминало събитие

 

 

 

Дата: 21.02.2024 г.

Начало: 13:30 ч.

Тема: Предимство или недостатък е липсата на опит за авторитета на младия учител

Лектор: доц. д-р Райна Захариева, дългогодишен преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, работи върху проблемите на адаптирането на децата в предучилищна и училищна възраст и проследяването на постиженията в детското развитие. Автор и съавтор е на повече от 120 книги, студии и статии. В момента работи като консултант на учители и родители по въпроси, свързани с детското развитие и училищната готовност, и като лектор и обучител в различни образователни структури.

Регистрация: отминало събитие

 

 

Дата: 14.03.2024 г.

Начало: 13:30 ч.

Тема: Как да възпитаме деца с висок коефициент на емоционална интелигентност? (практически аспекти)

Лектор: Маргарита Врачовска, психолог, автор и консултант на образователни издания, свързани с социално-психологическия тренинг на деца в детската градина, себепознаването и себеизразяването

Регистрация: отминало събитие

 

 

Дата: 17.04.2024 г.

Начало: 13:30 ч.

Тема: Тренингите – интерактивна форма на взаимодействие с деца и родители

Лектор: Оля Маринчева, старши учител в ДГ „Славейче“, гр. Враца, с Международен сертификат за работа по програма „Стъпка по стъпка” и треньор по Програмата.

Регистрация: отминало събитие