Проектът S.TEMPO – STEM/STEAM in Primary School: Mission Possible

Новина

Засилената глобализация на обществото, която наблюдаваме през последните години, е причината за силното навлизане на STEM/STEAM обучението в училище, целящо да подпомогне учениците в развиването на умения, които ще са им нужни за успешно реализиране в бъдещото високотехнологично общество. Очертаването на ясна връзка между природните и точните науки и практическото прилагане на наученото в класната стая безспорно улесняват пълноценното възприемане на учебния материал от децата и младежите.

 

Какво е S.TEMPO?

 

 

Като образователен издател и доверен партньор на всички училища и учители, ние от „Клет България“ осъзнаваме важната роля, която бързото внедряване на STEM/ STEAM обучението в българските учебни заведения във възможно най-ранна възраст играе за спомагането на ефективната подготовка на бъдещите трудови кадри. Затова през есента на 2023 г. съвместно с нашите партньори от Сърбия и Словения стартирахме нов международен проект по програмата „Еразъм +“ – STEM/STEAM in Primary School: Mission Possible (S.TEMPO).

В проекта имаме удоволствието да си партнираме с водещи висши учебни завадения – Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Белградския университет, Факултета по педагогика и Люблянския университет, Факултета по педагогика и нашите колеги от „Клет Сърбия“ и Rokus Klett (Словения). Проектът ще завърши с финална конференция през юни 2025 г., на която ще бъдат представени постигнатите резултати.

 

 

                    

 

Каква е целта на проекта?

 

Проектът STEM/STEAM in Primary School: Mission Possible (S.TEMPO) се стреми да подкрепи въвеждането на STEM/STEAM обучението в началните училища в България, Словения и Сърбия, като обогати знанията и уменията на началните учители в тази област и създаде специална методология, чрез която те да могат сами да разработват STEM/STEAM дейности, съответстващи на законодателните рамки на учебните програми в съответната страна. Финалната цел е създаването на мрежа от S.TEMPO учители от начален етап от трите държави, които да си партнират за разработването и тестването в реална среда на STEM/STEAM дейности и впоследствие да продължат съвместната си работа за по-нататъшното развиване и прилагане STEM/STEAM обучението.

 

 

Бояна Табакова, главен отговорник на проекта и мениджър на екипа „Дигитални проекти“ в „Клет България“, коментира: Благодарение на международния принос на всеки партньор, знанието и опита на университетските преподаватели, издатели и учители S.TEMPO отговаря на нуждата от единна методология, алгоритъм за създаване и прилагане на STEM/STEAM активности в клас и възможността за обмен на полезни преподавателски практики между учителите.

 

 

 

Началото на мрежата от S.TEMPO начални учители в България, Словения и Сърбия

 

Горди сме да съобщим, че през април 2024 г. направихме и първите си стъпки към създаването на първата по рода си международна мрежа от S.TEMPO учители от начален етап от България, Словения и Сърбия, която е сред основните цели на проекта. Основите ѝ бяха положени в периода 19 – 21 април в Белград, Сърбия, когато над 50 учители имаха възможността да се включат в специално обучение за създаване на STEM/STEAM дейности за началния етап, базирани на иновативната методология, разработена за проекта. Университетските преподаватели представиха пред аудиторията създадения от тях алгоритъм, целящ да даде на учителите конкретни насоки и формула, чрез която те самостоятелно да създават STEM/STEAM активности и да ги прилагат със своите ученици. Отново под тяхно ръководство се проведоха и заниманията по групи, в които учители от различните националности имаха възможността да обменят опит и идеи.

 

          

 

 

 

Очаквайте още полезна информация за проекта на страницата ни www.klett.bg

 

 

Още новини
Чисти училища за светло бъдеще
„Чисти училища за светло бъдеще“ е една инициатива със значима кауза , която ние от издателство „Клет България“ от години провеждаме   в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата....
Вижте повече  >
Годишна инвентаризация на информационния център
Уважаеми клиенти, Информационният център на издателство „Клет България“ в гр. София няма да работи с клиенти в периода 8.7.2024 г. – 12.7.2024 г. поради извършване на годишна инвентаризация....
Вижте повече  >
Проектът S.TEMPO – STEM/STEAM in Primary School: Mission Possible
Засилената глобализация на обществото, която наблюдаваме през последните години, е причината за силното навлизане на STEM/STEAM обучението в училище, целящо да подпомогне учениците в развиването на умения, които ще са им нужни за успешно...
Вижте повече  >