Новина

СТАНОВИЩЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“

СТАНОВИЩЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“

Относно: публикуваната приказка „Новият закон“ в Читанка за 3. клас на „Анубис“

 

За законите, приказките, децата… и още нещо

В Читанката за 3. клас, с марка „Анубис“, на издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ е поместена приказката „Новият закон“, която беше атакувана от загрижени родители и съпричастни медии. Художественият текст е тенденциозно интерпретиран и се внушават откровени неистини. Подходът е познат – отделни изрази са извадени от контекста и са тълкувани едностранчиво във връзка с все още неодобрената Стратегия за детето.

 

Текстът „Новият закон“ на Кристине Ньостлингер е включен в Читанката като образец на съвременната детска литература, отразяваща света и проблемите в живота на новите  поколения деца през призмата на  културното многообразие и общочовешките ценности. Чрез него се поставят  на обсъждане темите за правата на детето и тяхната защита, за отношенията и общуването между деца и възрастни, за ценностите, които литературата интерпретира чрез своя образен език и около които се обединяваме като членове на демократични общества. Той е в защита на правото учениците да могат да четат произведения, в които герои са съвременните деца с техните проблеми и интереси, за да изградят чрез литературата и четенето хуманно разбиране за живота и за себе си като активни личности и граждани на света.

Автор на приказката е Кристине Ньостлингер – австрийска писателка, едно от водещите имена сред авторите на книги за деца в немскоезичния свят. Тя е носител на десетки престижни награди за книгите си за деца, в т.ч. на националните награди за детска литература на Австрия и Германия и на най-голямата награда в света на детската литература – медала „Ханс - Кристиан Андерсен“.

Литературната приказка, поместена в читанката, събира всички характерни черти на творческия почерк на писателката. В създадения от нея въображаем свят фантазията се преплита с тъжни истини за проблеми, с които децата се сблъскват в живота си, и по забавен начин отправя посланието за обединяване на усилията на деца и възрастни за тяхното решаване. Неповторимият  хумор, с който са пропити образите на детето и възрастния, чудесно импонира на усета на децата към смешното. Но той невинаги е понятен за литературния вкус на възрастните, формирани като читатели на назидателно-възпитателна литература за деца и възприемащи себе си като носители на истината от последна инстанция.  Забравяйки за условния характер на литературата, за образния език, на който тя създава своите измислици, този възрастен ще вижда в езика на героите само лош пример за неправилна реч.

Начинът, по който е представен сюжетът, всъщност провокира детския ум и макар и в приказен текст, представя решения на житейски ситуации, които могат да бъдат обсъдени заедно с учителя.

Искаме да поясним, че текстът не е избран самоцелно от авторите, а обслужва конкретни методически цели, свързани с учебната програма на МОН, чрез която детето трябва да изгради следните компетентности:

  • Да осмисля условния характер на художествения текст.
  • Да разграничава художествен от нехудожествен текст.
  • Да участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение.
  • Да съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества.
  • Да проследява взаимоотношенията между героите в изучаваното произведение, като коментира поведението и качествата им.
  • Да оценява съдържанието чрез умозаключения и изводи.
  • Да определя пряко и преносно значение на думите.
  • Да илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения.

Относно претенциите за качеството на превода бихме пояснили, че той е направен от доказания професионалист в превода от немски – Екатерина Войнова. А самата приказка е публикувана на български в първата тематична книжка на алманаха за чуждестранна литература и изкуството на превода „Панорама“, 1998 г., издание на Съюза на преводачите  в България. Този факт сам по себе си е атестат на качество.

Острите обществени реакции са предизвикани от някои изрази в приказката, които обаче отразяват реалностите в езиковата среда. Такъв подбор на думи прави текста по-разбираем и по-близък до децата, защото за самите тях тези изрази са познати и често употребявани.

Някои от критиците на тази читанка обръщат поглед към народното творчество. За информация в същата читанка има произведения от 23 български класици, някои от които са преразказали народни приказки. Присъстват и 18 съвременни български писатели. Публикуването на произведения от утвърдени европейски автори е изискване и може само „да обогати любопитния детски ум“ (цитираме коментар от мрежата) и да провокира желание за четене, толкова дефицитно напоследък.

В заключение можем да добавим, че търсенето на конюнктурни съображения относно избора на текста и правенето на връзки със злободневни събития на обществената сцена е „културна“ злоупотреба с  четивото,  в разрез с природата на литературния текст, с предназначението му да изрази гледната точка на децата и с присъствието му в читанката като средство за постигане на литературно-образователни цели (непостижими впрочем посредством изучаването  на фолклорни и нехудожествени текстове).

 

Авторите на учебника са водещи и доказани специалисти в своята област.

Проф. Стойка Здравкова е преподавател в Софийския университет по методика на обучението по български език и литература в началните класове и дългогодишен автор на учебници и учебни помагала.

Теодора Власева е асистент в катедра „Начална училищна педагогика“ в Пловдивдския университет.

Юлия Спиридонова е сценарист и автор на съвременна детско-юношеска литература. Три поредни години ( 2016, 2017, 2018 г.) е номинирана за най-голямата световна награда за детска литература „Астрид Линдгрен“.

Велка Славова е старши учител с 22-годишен професионален опит.

 

Читанката за 3. клас на „Анубис“ е одобрена от МОН без забележки, с максимален брой точки. Преминала е и процедурата за пригодност, в която над 2000 учители са дали своята положителна оценка за нея.

Редакционният екип на издателството е отворен за всякакви добронамерени препоръки, защото гледа на издаването на учебници като на мисия и подходжа към него с огромна отговорност.

 

 

С уважение,

Екипът на „Клет България“

 

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници