Чисти училища за светло бъдеще

Новина

„Чисти училища за светло бъдеще“ е една инициатива със значима кауза, която ние от издателство „Клет България“ от години провеждаме в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата.


Целта, която сме си поставили, е да превърнем ненужната хартия от училищата ви в образователни материали за деца със СОП.

 

Тази година за първи път решихме да разширим обхвата на кампанията, за да достигнем до всеки, който иска да допринесе за каузата, която сме избрали.

 

 

 

 

 

          

      

 

 

Как да участваме?

1. Попълнете регистрационната форма за участие в срок до 12.07.2024 г. 
2. Съберете на едно място във вашето училище непотребната хартия, от която искате да се освободите. Можете да ангажирате учениците, като донесат непотребни за тях хартиени изделия в подкрепа на благородната кауза.
3. Издателство „Клет България“ ще осигури нейния 
транспорт до пункт за вторични суровини, а събраната сума ще дари на Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“, гр. Лом.

 

 

! ВНИМАНИЕ Ще бъдат извозени само непотребните хартиени изделия от вашето училище. Уверете се, че при събирането има само хартия, годна за предаване в пункт. Други непотребни изделия не са обект на тази кампания. Моля да подготвите старата хартия в подходящ вид за извозване.

Още новини
Чисти училища за светло бъдеще
„Чисти училища за светло бъдеще“ е една инициатива със значима кауза , която ние от издателство „Клет България“ от години провеждаме   в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата....
Вижте повече  >
Годишна инвентаризация на информационния център
Уважаеми клиенти, Информационният център на издателство „Клет България“ в гр. София няма да работи с клиенти в периода 8.7.2024 г. – 12.7.2024 г. поради извършване на годишна инвентаризация....
Вижте повече  >
Проектът S.TEMPO – STEM/STEAM in Primary School: Mission Possible
Засилената глобализация на обществото, която наблюдаваме през последните години, е причината за силното навлизане на STEM/STEAM обучението в училище, целящо да подпомогне учениците в развиването на умения, които ще са им нужни за успешно...
Вижте повече  >