ПРЕДСТОЯЩИ УЕБИНАРИ

 

Тема: Методически насоки и специфики в образователния процес по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. и 6. клас

Начален час: 09:00 ч.

ОБУЧЕНИЯ С КРЕДИТ

 

Дати:

Изберете най-подходящата за вас дата

 14.05.2022 г. 

 21.05.2022 г. 

 

============================================================

 

Дата: 18.05.2022 г. от 13:00 ч. 

Лектор: Ангел Манчев

Тема: Образователен софтуер ИТИ-ДГ - система от интерактивни педагогически ситуации, с фокус 1. група

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZclce6qrDkoHdL7tcboEXE-Wb2d_dGoMIYw

 

Дата: 19.05.2022 г.

Начало: 18:00 ч.

Тема: Предизвикателства при преминаване от език с блоково програмиране към скриптов текстов език в 6. клас

Лектори: Красимир Харизанов, Валентина Иванова

Регистрация▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZUof-ygqTMjG9G45xf5rXe-XsRjusG1XtIw

 

Дата: 08.06.2022 г.

Начало: 09:30 ч.

Тема: Четенето на английски език – полезно и забавно за малки и за големи!

Описание: Четенето за удоволствие в свободното време е безценно и незаменимо средство за постигне на високо ниво на владение на един език. В този уебинар ще говорим за начини да се възпитава детето като активен читател от ранна възраст, за създаване на стимулираща среда за четене на тийнейджъри и за ефективни съвременни алтернативи на класическата книга.

Лектори: Сандро О‘Швили, Академичен Координатор курсове за тиинейджъри и изпитна подготовка АВО Езиков и Изпитен Център

Регистрация▶ https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/cheteneto-na-angliiski-ezik-polezno-i-zabavno-za-malki-i-za-golemi-/register?_ga=2.182575589.2127131707.1652077978-2050668968.1591003769

 

Дата: 08.06.2022 г.

Начало: 17:30 ч.

Тема: Четенето на английски език – полезно и забавно за малки и за големи!

Описание: Четенето за удоволствие в свободното време е безценно и незаменимо средство за постигне на високо ниво на владение на един език. В този уебинар ще говорим за начини да се възпитава детето като активен читател от ранна възраст, за създаване на стимулираща среда за четене на тийнейджъри и за ефективни съвременни алтернативи на класическата книга.

Лектори: Сандро О‘Швили, Академичен Координатор курсове за тиинейджъри и изпитна подготовка АВО Езиков и Изпитен Център

Регистрация▶ https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/cheteneto-na-angliiski-ezik-polezno-i-zabavno-za-malki-i-za-golemi/register?_ga=2.137609843.2127131707.1652077978-2050668968.1591003769