ПРЕДСТОЯЩИ УЕБИНАРИ

 

ОКТОМВРИ:

 

Тема: Възможности, идеи и методически насоки за работа с образователен софтуер за детски градини

Дата: 03.10.2022 г.

Начало: 13:30 ч.

Лектор: д-р Ангел Манчев

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZApfuiqrz4pG9V46wcG3EcPoDLkZbMS5Szb

 

 

Тема: Възможности, идеи и методически насоки за работа с образователен софтуер за детски градини

Дата: 04.10.2022 г.

Начало: 13:30 ч.

Лектор: д-р Ангел Манчев

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZMsc-qqqz4tHtHrLnk5f-ZiEJ2WmLEsd2Lc

 

 

Тема: Методически насоки по география и икономика профилирана подготовка за 12. клас

Дата: 04.10.2022 г.

Начало: 18:30 ч.

Лектор: Евгения Сарафова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZ0rc-Cvqj4tHdxWjRAQ5WIkiSwxr14mO_SD

 

 

Тема: Възможности, идеи и методически насоки за работа с образователен софтуер за детски градини

Дата: 06.10.2022 г.

Начало: 13:30 ч.

Лектор: д-р Ангел Манчев

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZAkce-orzkiG9TzIMqgNAVyw1Zscv0eXYTJ

 

 

Тема: Възможности, идеи и методически насоки за работа с образователен софтуер за детски градини

Дата: 07.10.2022 г.

Начало: 13:30 ч.

Лектор: д-р Ангел Манчев

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZAsd-ytrTouGdXk_NLR2ylWIPJL37w5duUC

 

 

Тема: Решение за ефективно STEM обучение

Дата: 11.10.2022 г.

Начало: 18:00 ч.

Лектор: Незабравка Пенкова и Стефка Петкова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klett-bg.zoom.us/meeting/register/tZAqfuysrTwrE91IJ8RohF7DZvflIzroADa1