КЛЕТ състезание по немски език

Уважаеми колеги,

 

За съжаление, новата година започна с идването на новия вариант на Ковид-19 и началото на поредната вълна. Това наложи да вземем решение за отлагане на националния кръг на състезанието по немски език, който трябваше да се проведе на 22 януари 2022 г. в Ловеч.

 

Оставаме оптимисти, че ще проведем този кръг при първа възможност през пролетните месеци.

 

 

=================================================

Националното КЛЕТ състезание по немски език следва модела на сертификатните изпити и ще предизвика учениците Ви да докажат знанията и уменията си в нов формат.

 

РЕГЛАМЕНТ: Националното КЛЕТ състезание по немски език се провежда в два кръга – вътрешноучилищен и национален. 

Състезанието е отворено за всички български ученици, владеещи езика на нива от А1 до С1. Подробности за провеждането и условия за участие ще намерите в регламента.

▶ Свали регламента

 

НАГРАДИ: Всеки участник в състезанието получава сертификат за участие, а победителите в националното КЛЕТ състезание по немски език и подготвилите ги учители се награждават със сертификат и специални предметни награди.

 

КАК ДА УЧАСТВАТЕ? Заявете желанието си за участие в националното КЛЕТ състезание по немски език заедно с Вашите ученици, като попълните формуляра за участие (Приложение 1).

▶ Приложение 1 - Заявление за участие в състезание по немски език

 

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 28.11.2021 Г.

 

=================================================

Примерни изпитни материали: Проверете нивото на учениците си с примерни тестове от състезанието.

Примерен тест за ниво А1

Примерен тест за ниво А2

Примерен тест за ниво B1

Примерен тест за ниво B2

Примерен тест за ниво C1