ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
2.клас - Das Zauberbuch | pons.bg

2.клас - Das Zauberbuch

Немски

Das Zauberbuch е новата учебна система на ELI и КЛЕТ, адатирана специално за 2.-4.клас по новите учебни програми на МОН за 2017/18г.


Ключови предимства на учебника:


     - Осигурява интереса и вниманието на учениците в класната стая с атрактивните комикс истории и разнообразните упражнения.


     - Активно прилагане на новите думи и граматичните конструкции с разнообразни упражнения и игрови задачи.


     - Важните граматични конструкции са онагледени в специални граматични карета.


     - Включване на междупредметните връзки в процеса на обучение с разнообразни теми, текстове и задачи.


     - Учебната тетрадка следва материала от учебника и осигурява възможност за лесно ориентиране и целенасочено упражняване на новия материал.


     - Лесно за работа ръководство, което включва учебника с насоки за работа към всяка страница в удобен формат и допълнителни материали.


Брой учебни часове:


     - 2.клас - 64 часа


     - 3.клас - 96 часа


     - 4. клас - 96 часа


Учебникът е одобрен от МОН за 2. клас.


Можете да разгледате и електронния вариант на учебника на http://scripts.school.bg/ 


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.