DIREKT

DIREKT

Популярната учебна система по немски език е разработена съгласно новия учебен план на МОН за 8 подготвителен клас с интензивно изучаване на немски език, който е въведен през учебната 2009 - 2010 г. Двете части на системата учебник с три безплатни аудиокомпактдиска и работна тетрадка, като осигуряват учебен материал за от 18 до 20 часа седмично. Системата подготвя специално за външното оценяване, провеждано от МОН след завършване на 8-ми клас с интензивноизучаване на немски език.

Одобрена като учебник от МОМН със Заповед №РД 09-1127/09.07.2007 г.

 

Разпределението за учебната система ще намерите тук.

direkt deutsch i fremdsprache.doc Свали