новини и събития

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “ПОЖЕЛАЙ СИ… С КЛЕТ БЪЛГАРИЯ”
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ТОМБОЛА “ПОЖЕЛАЙ СИ… С КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ” Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на томболата “Пожелай си с Клет България ”...
Вижте повече  >
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „iZZI ЗНАЙКО“
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА “#iZZI ЗНАЙКО” Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта “#iZZI ЗНАЙКО” (по-долу за краткост Играта) и уреждат...
Вижте повече  >
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА “iZZI ТЕСТ”
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА “#iZZI ТЕСТ” Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта “iZZI TЕСТ” (по-долу за краткост Играта) и уреждат...
Вижте повече  >