Objective Advanced 4th edition

Objective Advanced 4th edition

Новото издание на Objective Advanced e съобразено с промените във формата на сертификатния изпит на Кеймбридж, влезли в сила от 2015 г.

 

Разпределението ще намерите тук. 

objective advanced 4th edition.docx Свали