Новина

Solutions Bulgaria edition А2

yes yesyesyes Solutions Bulgaria edition А2 yesyesyesyes премина успешно процедурата на МОН по оценяване и одобряване на учебни комплекти по втори чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка.

❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗

Научете повече на: https://oupeltemail.com/t/1Q6R-6ZRXP-A7B3519290D387229OKFP94D796F44A3CDC031/cr.aspx

 

 

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници