Покажи филтри

Wir

Wir

Популярната чебна система по немски като чужд език за младежи между 11 и 16 години - начинаещи. WIR е разработена съгласно изискванията на Общата европейска езикова рамка, мотивира учениците и ги подтиква към активно използване на езика. Одобрена от МОН с протокол №2 от 05.10.04. за 5-8 клас или 9-10 клас ЗП.

Всеки учебник се състои от около 12 урока, групирани тематично в три или четири модула.

Разпределението можете да намерите тук.

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници