Flash on English for Bulgaria - A1 - B1.1

Flash on English for Bulgaria B1.1 Tests
Тук ще намерите лексико-граматични тестове и тестове, посветени на уменията, към уроците от ниво B1.1 на учебната система Flash on English for Bulgaria.   Тестовете ще се допълват и обновяват постепенно. Благодарим за...
Вижте повече  >
Flash on English for Bulgaria A2 Tests
Тук ще намерите лексико-граматични тестове и тестове, посветени на уменията, към уроците от ниво А2 на учебната система Flash on English for Bulgaria.   Тестовете ще се допълват и обновяват постепенно. Благодарим за...
Вижте повече  >
Flash on English for Bulgaria A1 Tests
Тук ще намерите лексико-граматични тестове и тестове, посветени на уменията, към уроците от ниво А1 на учебната система Flash on English for Bulgaria.   Тестовете ще се допълват и обновяват постепенно. Благодарим за...
Вижте повече  >