ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Deutsch hautnah | pons.bg

Deutsch hautnah

Немски

Deutsch hautnah е учебна система за ученици с добри основни познания и се препоръчва в 9-ти клас на профилираните паралелки и училищата с интензивно изучаване на немски език, като надгражда ниво В1 и извежда до ниво В2 от Общата европейска езикова рамка. Разработена е като продължение на учебната система Direkt, но може да се използва и самостоятелно за учащи, които искат да систематизират познанията си и да положат основа за преминаване към ниво В2.


Одобрена е от МОН със Заповед №РД 09-346/02.03.2011 г. Тук ще намерите актуална информация за одобрените от МОН учебници и учебни помагала по немски език за периода 2003 - 2015г. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=10&subpageId=70


Учебната система е разработена на базата на комуникативния подход. С оригинални текстове на разнообразни теми с нарастваща сложност се отработват различните техники за уменията слушане и четене с разбиране, както и писане и говорене. Включва 12 урока на теми, съобразени с интересите на учениците. Всяка тема е разработена така, че да развива специални техники за четирите умения.


Уроците имат за цел да опреснят вече придобитите познания на учениците и да разширят езиковия им запас като същевременно развива четирите умения. Темите едновременно са близки до ежедневието на учениците и разширяват мирогледа им като ги учат на толерантност и любознателност и ги запознават отблизо с немската култура и начин на живот. Сред основните теми са "Младите хора днес", "Социални отношения", "Светът около нас", "Опазване на околната среда", "Наука и техника".


Граматичният материал е подаден в края на всеки урок и е допълнен от специална рубрика упражнения в работната тетрадка. Два обзорни преговорни теста, допълнени от портфолио за проверка на напредъка на учениците, както и 4 теста Festige deine Sprachfertigkeiten и 2 контролни теста Wie weit bist du jetzt? в работната тетрадка помагат за проверка знанията на учениците.


Ръководството за учителя осигурява насоки за провеждане на часовете, допълнителни помощни материали, транскрипции на аудиозаписите, ключ с отговорите към всички упражнения от книгата за ученика и работната тетрадка.
Тук можете да разгледате мненията на преподаватели по немски език за учебната система: http://www.pons.bg/index.php?act=content&rec=1126


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.