Националният форум за предучилищно образование е научно-практическа конференция, на която едни от най-големите имена в сферата на педагогическата наука у нас ще представят значими аспекти на предучилищното образование.
Във втората част на форума присъстващите директори и учители от детски градини ще имат възможност да работят върху важни теми, свързани с ежедневната им педагогическа дейност.
Дата и място и организация
събитието
Дата: 11 февруари 2023 г.
Място: хотел „Маринела“, гр. София
Продължителност: 1 работен ден
Цели на
форума
 • Да се повишат професионалната подготовка и информираността на директорите и учителите, работещи в областта на предучилищното образование.


 • Да се предизвикат интерес и разбиране в обществото към проблемите в тази сфера.


 • Да се създаде съдържание, което е подходящо за следващи образователни и научни и цели.


 • Да се реализира нетрадиционна и запомняща се форма на контакт между участниците и да се даде възможност за изява и общуване помежду им.


 • Програма
  08:30 – 09:30
  Регистрация

  09:30 – 10:00
  Откриване и приветствие от официалните гости

  10:00 – 10:40
  Първа лекция: “Сътрудничеството между учители и родители за развитие потенциала на детето в съвременния контекст”, доц. д-р Райна Захариева

  10:40 – 11:20
  Втора лекция: „Ранното образование за развитието и благосъстоянието на детето“, проф. д-р Любослава Пенева, СУ „Св. Кл. Охридски“, ФНОИ

  11:20 – 11:40
  Почивка

  11:40 – 12:20
  Трета лекция: "СТЕМ -прилагане на интердисциплинарен подход в детската градина", проф. д-р Илиана Мирчева, СУ „Св. Кл. Охридски“, ФНОИ

  12:20 – 13:00
  Четвърта лекция: „Педагогически модел "Детето и науката". Приложение на компетентностен подход в детската градина“, проф. д-р Румяна Папанчева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, ПМО

  13:00 – 14:00
  Обяд

  14:00 – 15:30
  Дейности по работни групи

  15:30 – 15:45
  Почивка

  15:45 – 16:30
  Представяне на резултатите от работата на групите

  16:30 – 17:00
  Закриване на форума

  Лектори


  Доц. д-р Райна Захариева

  Райна Захариева е дългогодишен преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя работи върху проблемите на адаптирането на децата в предучилищна и училищна възраст и проследяването на постиженията в детското развитие. В академичната и изследователската си работа е била сътрудник с проф. Георги Бижков, доайен на педагогическата диагностика у нас, проф. Филиянка Стоянова, проф. Борис Минчев; проф. Енчо Герганов, доайен в областта на лингвистиката и психометриката. Автор и съавтор е на повече от 120 книги, студии и статии. В момента работи като консултант на учители и родители по въпроси, свързани с детското развитие и училищната готовност, и като лектор и обучител в различни образователни структури.  Проф. д-р Илиана Мирчева – СУ „Св. Кл. Охридски“, ФНОИ

  Илиана Мирчева е професор по дидактика на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото в началните класове във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“. Има над 200 публикации на български, немски, английски език. Автор е на одобрени от МОН познавателни книжки, учебници и учебни помагала за предучилищното и началното образование. Участва в национални и международни проекти, които проучват и апробират модерни стратегии за преподаване и учене. Провежда семинари за иновативните възможности за обучение по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото.  Проф. д-р Любослава Пенева – СУ „Св. Кл. Охридски“, ФНОИ

  Любослава Пенева е преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор е по педагогика и професор по професионално направление „Педагогика“. Разработила е учебни програми за бакалаври и магистри и преподава в областта на педагогиката на ранното детство. Има над 100 научни публикации. Един от авторите е на програмата за възпитание на детето от две- до седемгодишна възраст; програмната система „Ръка за ръка“; програмната система „Приказни пътечки“ – „Малка приказна пътечка“; стандарти за развитие и учене (от раждането до три години); скрининг тест за тригодишни деца. Експерт, анализатор и консултант е към ГД „Експертни анализи“, института „Отворено общество“; Института за социални дейности и практики; УНИЦЕФ – България; Института за изследване на населението и човека – БАН; фондация „Програма: Стъпка по стъпка“.  Проф. д-р Румяна Папанчева – университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

  Румяна Папанчева е ръководител на катедрата „Педагогика и методика на обучението“ в университета „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. Научните ѝ интереси са в областта на обучението в богата на технологии среда и съвременни педагогически методи и подходи. Разработва и прилага модел „Динамична класна стая“. Участва в множество национални и международни проекти и обучения. Създател е на иновативния софтуер за детска градина ИТИ-ДГ, одобрен от Министерството на образованието и науката като електронно издание на познавателни книжки. Автор е на стотици научни публикации, на учебници и помагала за детската градина и училището.

  Записване
  Участието във форума е БЕЗПЛАТНО.
  Местата са ограничени, затова заявете своето участие още сега!