За втора поредна година, в прекрасните зали на хотел „Маринела“, София, ще се проведе Национален форум за предучилищно образование „Градивни частици на бъдещето“.
Второто издание на форума отново е под формата на научно-практическа конференция, на която някои от най-големите имена в сферата на педагогическата наука у нас, и в същото време автори и съмишленици на образователни системи на Издателство Клет България за детските градини: Анубис -„Приятели“, Булвест 2000 -„Моите приказни пътечки“ и Изкуства – „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“, ще представят под формата на доклади, значими аспекти на предучилищното образование.
Новост е шейсет минутният дискусионен панел на тема: „Предизвикателство ли е да възпитаваме и образоваме детето на ХХI век“, в който ще вземат участие директори на големи детски градини от София, Пловдив, Варна и Бургас. Във втората част от събитието, присъстващите директори и учители от детски градини ще имат възможност да работят по секции върху някои важни теми, свързани с ежедневната им педагогическа дейност, с модератори техни колеги от София и страната.
Резултатите от работата по секции ще бъдат обобщени и представени в последната част от форума.
Дата и място и организация
събитието
Дата: 17 февруари 2024 г.
Място: хотел „Маринела“, гр. София
Продължителност: 1 работен ден
Формат: присъствен: лекции, дискусионен панел и работни секции
Цели на
събитието
 • Да се повиши професионалната подготовка и информираността на директорите и учителите, работещи в сферата на предучилищното образование;


 • Да се предизвика интерес и разбиране в обществото към проблемите в тази сфера чрез представяне и обсъждане на актуални въпроси и перспективи в системата;


 • Да се представят пред директорите и учителите от детските градини възможностите на образователните системи на издателство „Клет България“ и позитивите от работата с тях.


 • Да се създаде научно съдържание, което е подходящо за следващи образователни и научни и цели;


 • Да се реализира нетрадиционна и запомняща се форма на контакт между участниците и да се даде форум за изява и общуване помежду им.


 • Програма
  09:00 – 09:30
  Откриване

  09:30 – 10:10
  Първа лекция: „Ранно оценяване на развитието и превенция на трудностите в обучението“, проф. д-р Любослава Пенева, СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ

  10:10 – 10:50
  Втора лекция: „Съвременна образователно-възпитателна среда и ефективно взаимодействие по околен свят в детската градина“, проф. д.н. Юлия Дончева, Русенски университет „Ангел Кънчев“

  10:50 – 11:20
  Почивка

  11:20 – 12:00
  Трета лекция: „Математическата активност на детето в предучилищна група“, доц. д-р Катя Гетова, СУ „Св. Климент Охридски“.

  12:00 – 13:00
  Дискусионен панел: „Предизвикателство ли е да възпитаваме и образоваме детето на ХХI век“ - модератор: Елена Томова

  Участници:
  директори на детски градини от София, Пловдив, Варна и Бургас
  Петя Йосифова, директор ДГ 48 „Братя Грим“, гр. София
  Маня Върбанова, директор ДГ „Майчина грижа“, гр. Пловдив
  Драгомира Македонска, директор ДГ 36 „Морска звезда“, гр. Варна
  София Димитрова, директор на ДГ „Звездица-Зорница, гр. Бургас  13:00 – 14:00
  Почивка

  14:00 – 15:30
  Работа по секции
  Секция: „Как да създадем детско-учителско-родителско общество“ модератор: Иванка Харбалиева, директор на ДГ 99 „Брезичка“, София, и екип

  Секция: „Разработване на проекти“предизвикателство и нови възможности за предучилищното образование“ – модератор: Кристина Йончева, директор на ДГ „Буратино“, гр. Пловдив, и екип

  Секция: „СТЕМ – Детето и науката – представяне и работа с образователни роботи“ модератор: проф. д-р Румяна Папанчева и екип от „Образование и нови технологии“, гр. Бургас

  Секция: „Играта като основен фактор в детското развитие“модератори: Петя Долапчиева, Оля Маринчева, гр. Враца

  Секция: „Организиране на образователна среда за ефективна и интересна педагогическа ситуация“модератори: д-р Нина Дългъчева, Ясена Христова


  15:30 – 15:45
  Почивка

  15:45 – 16:30
  Обобщаване на резултатите от работата по секции

  16:30 – 17:00
  Закриване на форума

  Лектори на форума


  Проф. д-р Любослава Пенева

  Любослава Пенева е преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор е по педагогика и професор по професионално направление „Педагогика“ (Предучилищна педагогика – педагогика на ранното детство). Разработила е учебни програми за бакалаври и магистри и преподава в областта на педагогиката на ранното детство във ФНОИ. Има над 100 научни публикации. Един от авторите на: „Програма за възпитание на детето от две-до седемгодишна възраст“; програмна система „Ръка за ръка“; програмна система „Приказни пътечки“ – „Малка приказна пътечка“; стандарти за развитие и учене (от раждането до три години); скрининг тест за тригодишни деца. Експерт, анализатор и консултант е към: ГД „Експертни анализи“, Институт „Отворено общество“; Институт за социални дейности и практики; УНИЦЕФ – България; Институт за изследване на населението и човека – БАН; Фондация „Програма: Стъпка по стъпка“.  Проф. д.н. Юлия Дончева

  Юлия Дончева е професор по педагогика в Русенския университет „Ангел Кънчев“. В кръга на нейните научни и преподавателски интереси влизат: приобщаващо образование; специална педагогика, педагогика на взаимодействието дете – среда; методика на обучението човек – общество; разработване на социално-педагогически проект; методика при хоспетиране, текуща педагогическа практика и стажантска педагогическа практика в началното училище и детската градина. Титуляр е и на следните дисциплини, преподавани в Русенския университет „Ангел Кънчев“: методика на обучението по околен свят в детската градина; методика на обучението по човекът, обществото и природата; специална педагогика; методика на ресурсния учител; приобщаващо образование за деца и лица със специални образователни потребности. Автор е на множество книги, монографии и научни статии в сферата на педагогиката, помагала и учебни материали за детската градина и българското училище.  Доц. д-р Катя Гетова

  Катя Гетова е преподавател по предучилищна педагогика в катедра „Хуманитарно образование“ на ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“, доцент по педагогика и доктор по психология. Научните интереси са в областта на психолого-педагогическото пространство в развитието на детето, интелектуално-познавателна и социално-поведенческа готовност за училище, превенция на агресивното поведение. Доц. Гетова е член на авторския колектив на образователна система „Приятели“ на марката „Анубис“ от Издателство Клет България. Преподавателските й компетентности са в областта на професионалната квалификация на учители и на директори в системата на предучилищното образование. Има много участия в национални форуми и в международни семинари, публикации в научни списания и в сборници. Автор е на популярната и обичана поредица помага за предучилищна група „Забавно междучасие с приятели. По следите на охлювчето Ран“ на Издателство Клет България и много други.

  Записване
  Участието във форума е БЕЗПЛАТНО.
  Местата са ограничени, затова заявете своето участие още сега!