STEM софтуерни решения
от издателство КЛЕТ

STEM Библиотека в софтуерна образователна среда iZZI

Достъп за учениците, според брой ученици в клас Виж още

STEM Библиотека в софтуерна образователна среда iZZI

Достъп до всички ресурси в образователната среда iZZI Достъп за учениците, според брой ученици в клас Виж още

STEM пакет от уроци “Природни науки”

Достъп за 1 STEM кабинет Виж още

STEM Библиотека в софтуерна
образователна среда iZZI

Осигурява
 • Достъп до софтуерна среда за провеждане на STEM занятия
 • Банка от дигитални образователни ресурси за STEM уроци
 • STEM учебно съдържание от 1. до 10. клас с включени многобройни VRи 3D модели, видеа, симулации, виртуални лаборатории, експерименти, електронни ресурси и др.
 • Съдействие при изготвяне на концепция за STEM център
Гарантира
 • Свобода на избор за всеки учител
 • Нагледно представяне на междупредметни връзки
 • Възможност за работа на различни видове устройства и за създаване на виртуални класове и групи за вашия STEM кабинет
 • Леснодостъпен и приложим софтуер
Цени
за един ученик
1 година 3 година
Цена с ДДС 8.00 лв 20.00 лв
Цена без ДДС 6.67 лв 16.67 лв
Поръчай

STEM Библиотека в софтуерна
образователна среда iZZI

Осигурява
 • Достъп до софтуерна среда за провеждане на STEM занятия
 • Банка от дигитални образователни ресурси за STEM уроци
 • STEM учебно съдържание от 1. до 10. клас с включени многобройни VRи 3D модели, видеа, симулации, виртуални лаборатории, експерименти, електронни ресурси и др.
 • Достъп до всички допълнителни дигитални уроци на марката Анубис, Булвест 2000, Изкуства, Klett на едно място от 1. клас до 10. клас
 • Съдействие при изготвяне на концепция за STEM център
Гарантира
 • Свобода на избор за всеки учител
 • Нагледно представяне на междупредметни връзки
 • Възможност за работа на различни видове устройства и за създаване на виртуални класове и групи за вашия STEM кабинет
 • Леснодостъпен и приложим софтуер
Цени
за един ученик
1 година 3 година
Цена с ДДС 39.90 лв 99.75 лв
Цена без ДДС 33.25 лв 83.13 лв
Поръчай

STEM пакет от уроци “Природни науки”

Осигурява
 • Достъп до софтуерна среда за провеждане на STEM занятия
 • Дигитални STEM уроци в софтуер iZZI
 • Специализирани електронни ресурси в направления “Природни науки” и “Зелени технологии”
 • Методически разработки за учителя и работни листове за учениците
 • Съдействие при изготвяне на концепция за STEM център
Гарантира
 • Успешно междупредметно взаимодействие чрез глобални теми от учебните програми
 • STEM обучение през цялата учебна година
 • Богат избор от атрактивни ресурси
 • Гарантира достъп по пакета за 1 учител и учениците от класа, на който преподава
Цени
за 1 stem кабинет
1 година 3 година
Цена с ДДС 495.00 лв 1, 237.50 лв
Цена без ДДС 412.50 лв 1, 031.25 лв
Поръчай

Цени на STEM Библиотеки

STEM Библиотека в софтуерна образователна среда iZZI

Достъп за учениците, според брой ученици в клас
Цени
за един ученик
1 година 3 година
Цена с ДДС 8.00 лв 20.00 лв
Цена без ДДС 6.67 лв 16.67 лв

STEM Библиотека в софтуерна образователна среда iZZI

Достъп до всички ресурси в образователната среда iZZI Достъп за учениците, според брой ученици в клас
Цени
за един ученик
1 година 3 година
Цена с ДДС 39.90 лв 99.75 лв
Цена без ДДС 33.25 лв 83.13 лв

STEM пакет от уроци “Природни науки”

Достъп за 1 STEM кабинет
Цени
за 1 stem кабинет
1 година 3 година
Цена с ДДС 495.00 лв 1, 237.50 лв
Цена без ДДС 412.50 лв 1, 031.25 лв

Промо видео

Разгледайте видео демонстрацията
Разгледайте примерни Stem уроци в iZZI на https://bg.izzi.digital/DOS/110109/261432.html