Разпределения за ДЕТСКА ГРАДИНА

Тук ще намерите изцяло преработените по новия формат разпредления за познавателните книжки на марката БУЛВЕСТ 2000.

 

 

Примерно годишно разпределение за яслена групи ► изтегли

 

=============================================================================================

 

Примерно годишно разпределение за 1. група - Български език ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 1. група - Математика ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 1. група - Околен свят ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 1. група - Конструиране и технологии ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 1. група - Изобразително изкуство ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 1. група - Музика ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 1. група - Физическа култура ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 1. групa - основни допълващи педагогически ситуации ► изтегли.dox / изтегли.pdf 

 

Протокол за регистриране на постиженията на дете от 1. група ► изтегли

Входяща диагностика за 1. група ► изтегли

Изходяща диагностика за 1. група ► изтегли

 

=============================================================================================

 

Примерно годишно разпределение за 2. група - Български език ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 2. група - Математика ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 2. група - Околен свят ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 2. група - Конструиране и технологии ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 2. група - Изобразително изкуство ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 2. група - Музика ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 2. група - Физическа култура ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 2. групa - основни допълващи педагогически ситуации ► изтегли.dox / изтегли.pdf

 

Протокол за регистриране на постиженията на дете от 2. група ► изтегли

Входяща диагностика за 2. група ► изтегли

Изходяща диагностика за 2. група ► изтегли

 

=============================================================================================

 

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Български език ► изтегли

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Математика ► изтегли

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Околен свят ► изтегли

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Конструиране и технологии ► изтегли

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Изобразително изкуство ► изтегли

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Музика ► изтегли

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи - Физическа култура ► изтегли

 

=============================================================================================

 

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Български език ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Математика ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Околен свят ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Конструиране и технологии ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Изобразително изкуство ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Музика ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 3. групa - Физическа култура ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 3. групa - основни допълващи педагогически ситуации ► изтегли.dox / изтегли.pdf  

 

Протокол за регистриране на постиженията на дете от 3. група ► изтегли

Входяща диагностика за 3. група ► изтегли

Изходяща диагностика за 3. група ► изтегли

 

=============================================================================================

 

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Български език ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Математика ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Околен свят ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Конструиране и технологии ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Изобразително изкуство ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Музика ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

Примерно годишно разпределение за 4. групa - Физическа култура ► изтегли.dox / изтегли.pdf / изтегли.хlsx

 

Протокол за регистриране на постиженията на дете от 4. група ► изтегли

Входяща диагностика за 4. група ► изтегли

Изходяща диагностика за 4. група ► изтегли

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации за 4. група ► изтегли.dox / изтегли.pdf

 

=============================================================================================

 

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Български език ► изтегли

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Математика ► изтегли

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Околен свят ► изтегли

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Конструиране и технологии ► изтегли

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Изобразително изкуство ► изтегли

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Музика ► изтегли

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - Физическа култура ► изтегли

 

=============================================================================================

 

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Български език и литература ► изтегли

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Математика ► изтегли

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Околен свят ► изтегли

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Конструиране и технологии ► изтегли

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Изобразително изкуство ► изтегли

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Музика ► изтегли

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Физическа култура ► изтегли

 

=============================================================================================

=============================================================================================

 

ВИКИ И НИКИ 3. групи

Познавателна книжка по Български език и литература ► изтегли

Познавателна книжка по Математика ► изтегли

Познавателна книжка по Околен свят ► изтегли

Познавателна книжка по Конструиране и технологии ► изтегли

Познавателна книжка по Изобразително изкуство ► изтегли

Познавателна книжка по Музика ► изтегли

Познавателна книжка по Физическа култура ► изтегли

 

ВИКИ И НИКИ 4. групи

Познавателна книжка по Български език и литература ► изтегли

Познавателна книжка по Математика ► изтегли

Познавателна книжка по Околен свят ► изтегли

Познавателна книжка по Конструиране и технологии ► изтегли

Познавателна книжка по Изобразително изкуство ► изтегли

Познавателна книжка по Музика ► изтегли

Познавателна книжка по Физическа култура ► изтегли